Kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác năm 2024

Kế hoạch công tác năm 2024

Thành phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2024. Hội nghị Ban chấp hành VECOM nhiệm kỳ IV lần thứ 4 là sự kiện diễn ra...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2023

Kế hoạch công tác năm 2023

Ngày 06 tháng 01 năm 2023 vừa qua, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2022

Kế hoạch công tác năm 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022 vừa qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 2021

Kế hoạch công tác 2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2020 vừa qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 2020

Kế hoạch công tác 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 vừa qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 2019

Kế hoạch công tác 2019

[Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019] Nằm trong chuỗi những hoạt động chung của VECOM, cuộc họp Ban chấp hành thường niên được tổ chức...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Chiều ngày 16/12/2016 vừa qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 của nhiệm kỳ III, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2018

Kế hoạch công tác năm 2018

[Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017] Nằm trong chuỗi những hoạt động chung của VECOM, cuộc họp Ban chấp hành thường niên được tổ...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử 1. Xây dựng mới và triển khai...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2015

Kế hoạch công tác năm 2015

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Kế hoạch công tác năm 2015 của VECOM được xây dựng trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2014

Kế hoạch công tác năm 2014

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Kế hoạch công tác năm 2014 của VECOM được xây dựng trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 2012

Kế hoạch công tác 2012

Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch công...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 2013

Kế hoạch công tác 2013

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Kế hoạch công tác năm 2013 của VECOM được xây dựng trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch công...

Xem tiếp