Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 9 VNO Building, 124 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao - Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 2242 3399 -

0908 833 388

Email: hcm@vecom.vn