Hỏi - Đáp

2013 – Hỏi đáp Quý IV

2013 – Hỏi đáp Quý IV

Tổng hợp những câu hỏi và giải đáp trong quý IV năm 2013

Xem tiếp
2013 – Hỏi đáp Quý III

2013 – Hỏi đáp Quý III

Câu1: Tại sao tôi cần quan tâm đến an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử? Ngày nay, vấn đề an ninh...

Xem tiếp
2013 – Hỏi đáp Quý II

2013 – Hỏi đáp Quý II

Câu 1: Làm sao để kinh doanh online hiệu quả hơn? Buôn bán, trao đổi sản phẩm đang ngày càng khẳng định vị trí thống soái trên không...

Xem tiếp
2013 – Chuyên mục: Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử

2013 – Chuyên mục: Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử

Câu 1. Trong tháng 5/2013 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về Thương mại điện tử thay thế Nghị định...

Xem tiếp
2013 – Hỏi đáp Quý I

2013 – Hỏi đáp Quý I

Câu 1. E-Commerce là gì? E-commerce (Electronic commerce – thương mại điện tử) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử; là...

Xem tiếp
2013 – Chuyên mục: Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

2013 – Chuyên mục: Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

Câu 1. Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam là gì? Năm 2012 là năm đầu tiên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam...

Xem tiếp