Thảo thuận hợp tác

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VECOM và HUTECH

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VECOM và HUTECH

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, tiền thân là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Được biết đến là trường đại...

Xem tiếp
Lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Thủy Lợi và VECOM

Lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Thủy Lợi và VECOM

Vào ngày 13/5/2022, Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Thủy Lợi và Hiệp hội Thương mại Điện tử được diễn ra....

Xem tiếp
Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và trường Đại học Điện lực

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và trường Đại học Điện lực

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, dịch...

Xem tiếp