Lễ ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TMĐT VECOM - Đại học Văn Lang

Ngày đăng: 27-05-2022

Đầu năm 2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã gặp gỡ khảo sát thực trạng giảng dạy thương mại điện tử của trường Đại học Văn Lang. Cả hai bên cùng trao đổi và tìm phương hợp tác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Uỷ viên Ban chấp hành VECOM cùng ThS. Nguyễn Thị Dỵ Anh - Phó trưởng Bộ môn kinh doanh thương mại, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Thương mại, Đại học Văn Lang

Ngày 25/05/2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Đại học Văn Lang chính thức ký kết hợp tác. Đại diện VECOM và Đại diện Đại học Văn Lang đã có buổi trao đổi về chuyên môn cụ thể hợp tác giữa hai bên. Cô Lê Thị Phượng Hoàng Yến - Phó trưởng bộ môn phụ trách đại diện  chủ nhiệm Khoa Thương mại cùng một số giảng viên đã có cuộc trao đổi cởi mở với Đoàn VECOM do ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch VECOM dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi để xem xét, hỗ trợ và kết nối Doanh nghiệp hội viên tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của Trường Đại học Văn Lang tham gia kiến tập, thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp; Phối hợp tổ chức thực hiện một số chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng thực tế cho sinh viên trong lĩnh vực liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phối hợp đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho sinh viên hệ cử nhân thương mại điện tử năm cuối, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và thuận lợi hơn khi tham gia tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Trong lễ Ký kết, Đại diện VECOM, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch VECOM chia sẻ về việc thành lập Mạng lưới các Cơ sở đào tạo TMĐT là cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện tại. Đại diện Khoa Thương mại sẵn sàng ủng hộ và phối hợp phát động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tìm kiếm và tôn vinh tài năng sinh viên trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Buổi làm việc được hai bên đánh giá đã giải quyết được các vấn đề trước mắt hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và VECOM.

Một số hình ảnh khác:

VECOM

 Tags: