Mạng lưới các trường

Lễ ký kết hợp tác giữa VECOM và UEF tại “Ngày hội việc làm – UEF Job Fair 2022”

Lễ ký kết hợp tác giữa VECOM và UEF tại “Ngày hội việc làm – UEF Job Fair 2022”

Vừa qua, ngày 2/7/2022, tại Đại học Kinh tế- Tài chính TP. HCM (UEF) đã diễn ra Ngày hội việc làm – UEF...

Xem tiếp
Lễ ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TMĐT VECOM - Đại học Văn Lang

Lễ ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TMĐT VECOM - Đại học Văn Lang

Đầu năm 2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã gặp gỡ khảo sát thực trạng giảng dạy thương mại điện tử...

Xem tiếp
Việt Nam có bao nhiêu mạng lưới các trường đại học?

Việt Nam có bao nhiêu mạng lưới các trường đại học?

Có thể coi mạng lưới là tổ chức của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học, được thành lập...

Xem tiếp
Đại học Thủy Lợi và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai nhanh chóng, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác

Đại học Thủy Lợi và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai nhanh chóng, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác

Sau buổi ký MOU giữa VECOM và Trường Đại học Thủy lợi vào ngày 13/5/2022, Đại diện VECOM...

Xem tiếp
Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Theo khảo sát sơ bộ của VECOM, tới giữa năm 2022 đã có tới 32 trường đại học đào tạo cử nhân thương mại...

Xem tiếp
Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

Sau cuộc gặp đầu tiên vào tháng 3/2022 thống nhất những hướng hợp tác chủ đạo, ngày 18/05/2022, Hiệp hội Thương...

Xem tiếp