Mạng lưới các trường

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Họp báo công bố Báo cáo Đào tạo TMĐT năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Họp báo công bố Báo cáo Đào tạo TMĐT năm 2022

Từ năm 2015, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã dự đoán giai đoạn 10 năm 2016 – 2025 ...

Xem tiếp
Việt Nam có bao nhiêu mạng lưới các trường đại học?

Việt Nam có bao nhiêu mạng lưới các trường đại học?

Có thể coi mạng lưới là tổ chức của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học, được thành lập...

Xem tiếp
Đại học Thủy Lợi và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai nhanh chóng, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác

Đại học Thủy Lợi và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai nhanh chóng, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác

Sau buổi ký MOU giữa VECOM và Trường Đại học Thủy lợi vào ngày 13/5/2022, Đại diện VECOM...

Xem tiếp
Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Theo khảo sát sơ bộ của VECOM, tới giữa năm 2022 đã có tới 32 trường đại học đào tạo cử nhân thương mại...

Xem tiếp
Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

Sau cuộc gặp đầu tiên vào tháng 3/2022 thống nhất những hướng hợp tác chủ đạo, ngày 18/05/2022, Hiệp hội Thương...

Xem tiếp