Mạng lưới các trường

Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Theo khảo sát sơ bộ của VECOM, tới giữa năm 2022 đã có tới 32 trường đại học đào tạo cử nhân thương mại điện...

Xem tiếp
Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử sẽ có đóng góp cho phương pháp đào tạo

  Sau cuộc gặp đầu tiên vào tháng 3/2022 thống nhất những hướng hợp tác chủ đạo, ngày 18/05/2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt...

Xem tiếp