Tổng kết chương trình “Tập huấn giảng viên Thương mại điện tử và Kinh tế số năm 2023”

Ngày đăng: 22/06/2023 00:09:00

Chương trình “Tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số năm 2023” đã diễn ra thành công tại Hà Nội (05/6), Đà Nẵng (07/6) và Tp. Hồ Chí Minh (09/6), cung cấp những góc nhìn mới trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực số. Chương trình đã thu hút trên 300 giảng viên, lãnh đạo khoa từ các trường đại học trên toàn quốc và một số đại biểu tới từ các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh giảng viên tham dự tại Tp. Hồ Chí Minh

         Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số thời gian tới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt. Theo Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhiệm vụ đối với TMĐT: “Đào tạo kiến thức, kỹ năng thương mại điện tử cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, phát triển mạng lưới giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm về giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử”. 

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục TMĐT và KTS – Phát biểu khai mạc tại Hà Nội

       Tại Chương trình đã triển khai 3 chủ đề chính: (1) Giới thiệu các nền tảng số, công nghệ số vào chương trình đào tạo thương mại điện tử và kinh tế số; (2) Chính sách và pháp luật về kinh tế số và thương mại điện tử tác động thế nào tới chương trình đào tạo; (3) Hợp tác giữa các trường đại học, cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp. 

       Có thể nói, Chương trình nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, bao gồm Vụ Kinh tế số (Bộ Thông tin và Truyền thông), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Traffic, Shopee, Haravan và các nền tảng số hàng đầu cũng như các công ty cung cấp các giải pháp về trí tuệ nhân tạo.

Bà Cao Thanh Thảo Nguyên – Shopee trình bày tại Đà Nẵng

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành – Vụ Kinh tế số trình bày tại Tp. HCM

     Đặc biệt sự thành công ấy, là kết quả hợp tác chặt chẽ của hai đơn vị tổ chức là Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet). Nhằm Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, đóng góp cho hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật về kinh tế số, thương mại điện tử và đào tạo thương mại điện tử.

Thảo luận Phiên 1 tại Hà Nội

      Căn cứ vào kết quả khảo sát, kiến nghị của các trường, dựa theo tình hình hiện tại và xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn tới năm 2025 và trung hạn tới năm 2030, Ông Trần Văn Trọng – Tổng thư ký Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam đã đề xuất cần triển khai những hoạt động sau: 

  1. Khảo sát định kỳ tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
  2. Xây dựng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử.
  3. Tổ chức định kỳ các hội thảo khoa học về đào tạo thương mại điện tử.
  4. Đào tạo và cấp chứng nhận một số học phần thương mại điện tử.
  5. Tiếp tục thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên thương mại điện tử.
  6. Tổ chức cuộc thi toàn quốc về thương mại điện tử.
  7. Chú trọng hơn tới kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử.

     Những đề xuất này được các trường đại học ủng hộ mạnh mẽ, qua đó giúp giảng viên tiếp cận các chính sách, xu hướng mới của kinh doanh số và công nghệ liên quan tới đào tạo ngành thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Chương trình đã kết nối các trường đại học, thúc đẩy sự hợp tác trong xây dựng và cải tiến chất lượng học liệu, trao đổi giảng viên.

Công văn tham dự tập huấn
Nội dung chương trình
Chương trình tập huấn
----------------------------------------------------------------------------------------
Sự kiện tại Hà Nội (05/6/2023)
Sự kiện tại Đà Nẵng (07/6/2023)
Sự kiện tại Tp. HCM (09/6/2023)
Thư viện ảnh
Tài liệu Chương trình Tập huấn