Tổ chức

Ngày đăng: 21/12/2020 10:15:00

I. Sơ đồ tổ chức nhiệm kỳ III (2016-2020)

 

II. Các chức danh lãnh đạo

1. Chủ tịch : Ông Nguyễn Thanh Hưng
2. Các Phó Chủ tịch : Ông Nguyễn Ngọc Dũng
: Ông Lê Hải Bình
3. Tổng Thư ký : Ông Trần Trọng Tuyến
   

III. Ban Thường trực

Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Ngọc Dũng, Lê Hải Bình, Trần Trọng Tuyến, Trần Văn Trọng.

IV. Các đơn vị

1. Ban Kiểm tra

Trưởng ban: Trần Đình Toản

2. Ban Hội viên

Trưởng ban: Trần Trọng Tuyến

Phó Trưởng ban: Trần Văn Trọng

3. Ban Đào tạo

Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên: Nguyễn Bình Minh

Thành viên: Trần Trọng Tuyến

4. Ban Truyền thông

Trưởng ban: Phạm Gia Chi Bảo

Thành viên: Đinh Hữu Thành

Thành viên: Lê Trung Việt

5. Ban Hợp tác

Trưởng ban: Nguyễn Văn Thoan

Thành viên: Bùi Trung Kiên

Thành viên: Hà Anh Tuấn

Thành viên: Đoàn Quốc Tâm

6. Ban Nghiên cứu và Phát triển

Trưởng ban: Nguyễn Hương Quỳnh

7. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trần Văn Trọng

8. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Văn phòng đại diện: Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch

9. Tạp chí Thương gia và Thị trường

Tổng biên tập: Hồ Hải Long

09. Chi hội VECOM Đà Nẵng

Ban lãnh đạo: Võ Văn Khanh

10. Chi hội Blockchain

Website: https://vbc.vecom.vn

Ban lãnh đạo: Bùi Trung Kiên, Đỗ Văn Long, Huỳnh Tường Nguyên, Ôn Như Bình, Trần Văn Trọng

11. Chi hội Tiếp thị và Công nghệ số

Ban lãnh đạo: Đỗ Hưu Hưng, Nguyễn Đắc Tình, Lê Việt Hải Sơn, Nguyễn Minh Đức, Đinh Lê Đạt, Phan Bích Tâm, Hà Anh Tuấn, Bùi Quanh Tinh Tú, Đoàn Quốc Tâm

12. Liên minh Xuất nhập khẩu VESA

Website: http://vesa.net.vn

Ban Lãnh đạo: Trần Đình Toản

———————————————————————————————————————————–

Văn phòng Hiệp hội xin giới thiệu sơ đồ tổ chức nhiệm kỳ II.

I. Sơ đồ tổ chức nhiệm kỳ (2011-2015)

II. Các chức danh lãnh đạo

1. Chủ tịch : PGS-TS Lê Danh Vĩnh
2. Các Phó Chủ tịch : Nguyễn Tú Anh
: Lê Ngọc Đức
: Nguyễn Thanh Hưng
: Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
3. Tổng Thư ký : Nguyễn Thanh Hưng
4. Phó Tổng Thư ký : Nguyễn Ngọc Dũng

III. Ban Thường trực

PGS-TS Lê Danh Vĩnh, Nguyễn Tú Anh, Lê Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Kỳ Minh

IV. Các đơn vị

1. Ban Kiểm tra

Trưởng ban: Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Kỳ Minh

2. Ban Hội viên

Trưởng ban: Nguyễn Thanh Hưng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Dũng

3. Ban Hợp tác

Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Điệp

Phó Trưởng ban: Đặng Tuyết Dung

Phó Trưởng ban: Trần Đình Toản

4. Ban Tuyên truyền và Đào tạo

Trưởng ban: Trần Hữu Linh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Thoan

Phó Trưởng ban: Bùi Tiên Phong

5. Ban Hòa giải

Trưởng ban: Lại Việt Anh

6. Ban Truyền thông

Trưởng ban: Nguyễn Hòa Bình

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng ban: Phạm Thị Hồng Thanh

7. Ban An toàn thông tin

Trưởng ban: Võ Văn Khang

Phó Trưởng ban: Nguyễn Kỳ Minh

8. Ban Nghiên cứu và Phát triển

Trưởng ban: Lê Hải Bình

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hòa Bình

9. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Kỳ Minh

10. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Văn phòng đại diện: Nguyễn Ngọc Dũng

11. Tạp chí Thương gia và Thị trường

Tổng biên tập: Hồ Hải Long