Cải tiến Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử_ ĐH Điện Lực

Ngày đăng: 01/03/2023 10:52:00

Ngày 28/02/2023, Khoa Kinh tế và Quản lý_Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội thảo cải tiến chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử “Đánh giá tác động và tính hiệu quả của công tác cập nhật chương trình đào tạo đại học”

Tham gia Hội thảo có lãnh đạo Trường và cán bộ, giảng viên của Khoa, các giảng viên từ một số trường đại học tại Hà Nội, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), doanh nghiệp sử dụng nhân lực, sinh viên và cựu sinh viên của Khoa.

Sự cần thiết hiệu chỉnh chương trình đạo tạo ngành thương mại điện tử căn cứ vào Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT cũng như các Quyết định số 638/2021 và 208/2022 của Trường, những tồn tại từ Báo cáo tự đánh giá chương trình đạo tạo hiện nay và yêu cầu từ các bên liên quan, bao gồm các doanh nghiệp và chính đội ngũ sinh viên ngành thương mại điện tử của Khoa.

Theo Báo cáo tự đánh giá này, mục tiêu của chương trình đào tạo hiện nay chưa phổ quát để nêu bật được định hướng đào tạo, mục tiêu cụ thể chưa bao quát được nội hàm chuyên ngành, mục tiêu chuyển hoá thành các nhóm chuẩn đầu ra là kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm chưa có tính tương ứng về cấu trúc.

 

Nhận thấy hiệu quả trong việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu xã hội, VECOM đánh giá cao sự chuyển mình trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Điện Lực và luôn là đơn vị đồng hành trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TMĐT

Tại Hội thảo này đại diện VECOM đã nhấn mạnh một số vấn đề lớn liên quan tới chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử. Thứ nhất, Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử năm 2022 của Hiệp hội (https://vecomnet.vn/bao-cao-dao-tao-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2022/) đã cung cấp thông tin toàn diện về hiện trạng đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học, trong đó đề xuất cần hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội. Thứ hai, Trường Đại học Điện lực nên bám sát các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực được đề ra tại Chiến lược Phát triển Kinh tế số giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030. Theo Chiến lược này, các trường đại học cần thúc đẩy hoạt động học từ thực tế, đào tạo trực tuyến và công nhận chứng chỉ của các tổ chức uy tín và chuyển đổi sang tín chỉ của học phần tương ứng nhằm rút ngắn thời gian đào tạo. Thứ ba, VECOM cùng Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo Kế hoạch này, VECOM cùng các hội viên của mình sẽ hỗ trợ các trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực, theo hướng gắn học tập của sinh viên với thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại điện tử, triển khai thí điểm việc đào tạo trực tuyến và chuyển đổi chứng chỉ của VECOM sang tín chỉ một số học phần tương ứng (https://vecomnet.vn/ke-hoach-hoat-dong-nam-2023-mang-luoi-cac-co-so-dao-tao-thuong-mai-dien-tu/)

Ông Nguyễn Thanh Hưng_ Hội đồng tư vấn cấp cao về TMĐT, VECOM

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

-----------------------------

Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Điện lực triển khai đào tạo ngành thương mại điện tử từ năm 2020 và là thành viên sáng lập của Mạng lưới các cơ sở đạo tạo thương mại điện tử (VecomNet). Từ năm 2022 Khoa đã hợp tác với VECOM và Mạng lưới VecomNet triển khai nhiều hoạt động. Cuối năm 2022 Khoa đã hỗ trợ tích cực Cuộc thi Sinh viên Tài năng kinh doanh số.

 

 

 Tags: tieu diem