Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11/03/2022 13:13:00

Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và Liên minh chuyển đổi số DTS được diễn ra.

Lễ ký kết hợp tác có sự tham gia của thầy Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Minh Hà, Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch VECOM, ông Nguyễn Thanh Hưng - Thành viên Hội đồng Tư vấn về TMĐT, ông Trương Thành Đạt - Liên minh chuyển đổi số (DTS), ông Đào Tiến Phong - Giám đốc Hãng luật Investpush Legal cùng các thầy cô của trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. 

Cũng trong buổi gặp gỡ ký kết chiều nay, các thầy cô của trường đại học Mở đã có những chia sẻ về mong muốn được hợp tác cùng VECOM trong việc tổ chức những buổi tập huấn, khoá học ngắn hạn về Thương mại Điện tử. Bên cạnh đó, đại học Mở cũng sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp cùng Hiệp hội trong những dự án nghiên cứu trong tương lai. 

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.

VECOM