Kế hoạch công tác năm 2015

Ngày đăng: 2015-04-28

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch công tác năm 2015 của VECOM được xây dựng trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II được thông qua tại Đại hội toàn thể lần II ngày 26/5/2011, tình hình thực hiện Kế hoạch công tác các năm 2011, 2012, 2013 và 2014.

Năm 2015 có nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển thương mại điện tử trong nước. Nền kinh tế trong nước đã bước sang giai đoạn hồi phục, hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử được nâng cao, môi trường chính sách vĩ mô và pháp luật cho thương mại điện tử khá hoàn thiện, nhiều cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đã quan tâm hơn tới lĩnh vực này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước quan tâm tới thị trường thương mại điện tử Việt Nam…

Mối quan hệ hợp tác giữa VECOM với nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khá chặt chẽ, nhiều hội viên tích cực hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội, các đơn vị truyền thông quan tâm nhiều hơn tới thương mại điện tử nói chung cũng như các hoạt động của Hiệp hội nói riêng. Cuối năm 2014 và đầu năm 2015 nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn hợp tác chặt chẽ với VECOM. Do đó, việc triển khai các hoạt động trong năm 2015 của Hiệp hội sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2014 và các năm trước.

B. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử

1. Xây dựng mới và triển khai các văn bản pháp luật về thương mại điện tử

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Thông tư 47/2014/TT-BCT được ban hành năm 2014 là những văn bản pháp lý quan trọng cho hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Một mặt, Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản này. Mặt khác, kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh để thông báo, tư vấn cho các cơ quan nhà nước có kế hoạch bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Một số văn bản pháp lý đã được ban hành và có hiệu lực thi hành về quảng cáo trên Internet hay quảng cáo một số sản phẩm cụ thể có thể có những cách vận dụng và thực thi không thống nhất, tác động đáng kể tới hoạt động kinh doanh trực tuyến. Hiệp hội khuyến khích các doanh nghiệp và hội viên phản ảnh những khó khăn khi thực thi các văn bản pháp lý này để Hiệp hội tổng hợp, báo cáo với các cơ quan liên quan nhằm tạo ra môi trường lành mạnh nhất cho kinh doanh, đồng thời đảm bảo được các mục tiêu kinh tế xã hội khác.

Một số loại hình kinh doanh trực tuyến mới có thể đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, các hiệp hội và doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên. Hiệp hội cần phối hợp chặt hơn với các cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng để tạo môi trường phù hợp nhất cho sự phát triển của thương mại điện tử.

Tham gia tư vấn và phản biện những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan tới thương mại điện tử, bao gồm dự thảo thông tư về thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động.

2. Theo dõi việc tuân thủ pháp luật thương mại điện tử

VECOM sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử của các doanh nghiệp hội viên.

Một mặt, hỗ trợ các hội viên tuân thủ các quy định pháp luật, tạo điều kiện để các hội viên hoạt động tích cực, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Mặt khác, phát hiện các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội vi phạm pháp luật. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp để tạo môi trường minh bạch, thuận lợi chung cho các hoạt động của Hiệp hội và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

II. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

1. Trên các phương tiện truyền thông của VECOM

i) Trang thông tin điện tử của Hiệp hội www.vecom.vn

Trong năm 2014, chất lượng công nghệ của website Hiệp hội chưa được tốt, mặc dù tần suất cập nhật thông tin khá thường xuyên nhưng việc xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm còn kém, điều này ảnh hưởng nhiều tới hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin liên quan tới Hiệp hội cũng như các thông tin liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử.

Năm 2015 VECOM cần có kế hoạch cụ thể để nâng cấp cải tiến website về mặt công nghệ cho phù hợp, nâng cao chất lượng website trên các công cụ tìm kiếm để xứng tầm với website của một Hiệp hội về thương mại điện tử. Do năng lực của Văn phòng Hiệp hội có hạn nên sự giúp đỡ của các hội viên có ý nghĩa rất lớn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan tới các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách để đăng tải trên website VECOM.

Bản tin điện tử hàng tháng được gửi tới hội viên và các đối tượng quan tâm khá đều đặn, năm 2015 cần tiếp tục thực hiện tốt hoạt động này để đảm bảo việc cung cấp các thông tin quan trọng một cách kịp thời và nhanh chóng.

ii) Mạng xã hội

Bên cạnh việc xây dựng tốt trang thông tin www.vecom.vn, Hiệp hội cũng cần phát triển trang thông tin trên các mạng xã hội mạnh hơn nữa để phục vụ tốt hơn hoạt động tuyên truyền về thương mại điện tử. Ưu tiên tới Fanpage của VECOM trên Facebook và Google Plus.

iii) Tạp chí Thương gia và Thị trường

Năm 2015, Tạp chí cần chú ý hơn tới các nội dung liên quan tới thương mại điện tử, đảm bảo nội dung về thương mại điện tử chiếm ít nhất 1/3 số trang theo Đề án hoạt động của Tạp chí được Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt. Triển khai các hoạt động để thúc đẩy sự phát triển của Tạp chí theo đúng tôn chỉ mục đích đồng thời cũng đẩy mạnh quá trình tạo nguồn để Tạp chí hoạt động một cách bền vững, trở thành một kênh thông tin uy tín và quan trọng của Hiệp hội. Những hoạt động chủ yếu bao gồm:

– Tập trung nâng cao số lượng tin bài về TMĐT, trong đó đẩy mạnh các mối quan hệ khai thác từ các cơ quan, các nguồn, các bộ ngành để có những tin bài sát thực. Tổ chức cho phóng viên, biên tập viên của tạp chí đẩy mạnh khai thác về các hoạt động TMĐT trên toàn quốc, tiến tới tăng số lượng trang in theo giấy phép được cấp và đủ số lượng trang về TMĐT.

– Tạo mọi tiềm năng, thế mạnh quan hệ để khai thác nguồn lực tài chính và nhân sự phục vụ cho công tác biên tập xuất bản theo đúng tôn chủ mục đích, đồng thời lấy đây là đòn bẩy để nâng cao dần chất lượng ấn phẩn in cũng như ấn phẩm điện tử để trở thành cơ quan ngôn luận có uy tín, trở thành ấn phẩm có chất lượng thông tin hữu ích đến với bạn đọc cả nước.

– Hiệp hội cần động viên các hội viên gửi thông  tin, bài viết về hoạt động của mình đều đặn cho Tạp chí.

2. Trên các phương tiện truyền thông khác

Trong năm 2015, VECOM sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức về công nghệ thông tin và thương mại điện tử, các phương tiện truyền thông đại chúng… tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử với các hình thức đa dạng, hấp dẫn.

Ban Truyền thông cần xây dựng kế hoạch triển khai cả năm cho hoạt động tuyên truyền theo một số chủ đề, bao gồm việc bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến, trình Ban Chấp hành phê duyệt và huy động các nguồn lực để triển khai.

III. Đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử

1. Đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng

Năm 2015 VECOM tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử. Đồng thời cùng một số trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Tp. HCM, Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM… tổ chức các hình thức đào tạo khác như đào tạo trực tuyến, tập huấn giảng viên. Cố gắng tạo sự liên kết giữa các trường trong hoạt động đào tạo, đồng thời ưu tiên hỗ trợ một số trường đẩy mạnh đào tạo về pháp luật thương mại điện tử.

i) Đào tạo trực tuyến

Giao Ban Tuyên truyền và Đào tạo phối hợp với các Ủy viên Ban Chấp hành và các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp uy tín về thương mại điện tử xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến về thương mại điện tử. Trên cơ sở đó tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về thương mại điện tử.

ii) Bồi dưỡng giảng viên thương mại điện tử

VECOM sẽ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công Thương, trường Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại và một số đơn vị khác tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên giảng dạy về thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng. Ngoài việc tổ chức tại Hà Nội, cần tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên tại Tp. HCM nhằm tạo thuận lợi cho các trường ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

2. Tập huấn về thương mại điện tử

Năm 2015 VECOM tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là Cục Thương mại điện tử và CNTT và các Sở Công thương, tổ chức các khóa tập huấn về thương mại điện tử. Bên cạnh việc tổ chức tại các thành phố lớn, VECOM ưu tiên tổ chức các khóa tập huấn tại các địa phương có mức phát triển trung bình.

* Ban Tuyên truyền và Đào tạo cần lên kế hoạch cụ thể xây dựng hệ thống chuyên đề tập huấn về thương mại điện tử. Phối hợp với các hội viên tổ chức các khóa tập huấn theo từng chuyên đề nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho học viên.

* Liên kết với một số hội viên tổ chức chuỗi hội thảo về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp:

Chuỗi hội thảo này được tổ chức trên cơ sở phối hợp với các Sở Công thương, Cục Thương mại điện tử và CNTT, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Năm 2015 có thể tổ chức một số chuỗi hội thảo về bảo vệ thông tin cá nhân, ứng dụng thương mại di động, đăng ký và sử dụng tên miền, v.v…

Khuyến khích các hội viên tham gia trình bày tại các hội thảo, vừa giúp cho VECOM vừa quảng bá cho hình ảnh và sản phẩm của hội viên. Ngoài ra, khuyến khích các hội viên hỗ trợ về hậu cần.

IV. Chương trình Bảo vệ thông tin cá nhân

Bảo vệ thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của giao dịch trực tuyến nói chung, bao gồm thương mại điện tử. Bảo vệ thông tin cá nhân đã được quy định trong hệ thống luật Việt Nam về công nghệ thông tin và Internet. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành năm 2013 đã có nhiều điều khoản cụ thể quy định khá chi tiết về bảo vệ thông tin cá nhân.

Năm 2015, VECOM đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin triển khai Chương trình SafeWeb. Ưu tiên hỗ trợ các hội viên VECOM gắn nhãn tín nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân SafeWeb. Ngoài ra VECOM cũng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chính sách và giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Mặt khác năm 2015 sẽ tổ chức các sự kiện, hội thảo, tọa đàm, giúp đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của an toàn thông tin trong thương mại điện tử.

Giao Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình Bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử.

V. Chương trình Phát triển thương mại di động

Thương mại điện tử trên nền tảng di động (hay gọi tắt là thương mại di động) tạo ra lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp. Trong khi các yếu tố về công nghệ và hạ tầng đã tương đối tốt để phát triển loại hình giao dịch này thì mức độ triển khai tại các doanh nghiệp chưa cao.

Năm 2015, VECOM sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại di động, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các phiên bản website cho thiết bị di động, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động và các kỹ năng tiếp thị, quảng cáo trên nền tảng di động.

Giao Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình Phát triển thương mại di động.

VI. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2014, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản trị hệ thống cung ứng (SCM), quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong các doanh nghiệp còn rất thấp.    Trong năm 2015 VECOM cần phối hợp với các hội viên có thế mạnh trong lĩnh vực này để tư vấn, hỗ trợ các hội viên cũng như các doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc ứng dụng các công nghệ này, đưa việc triển khai thương mại điện tử vào chiều sâu.

VII. Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Năm 2014 VECOM đã phối hợp với VECITA và nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thắt chặt sự liên kết giữa các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến với các doanh nghiệp chuyển phát, qua đó thúc đẩy chất lượng dịch vụ chuyển phát cho thương mại điện tử.

Năm 2015 VECOM sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chuyển phát cũng như thúc đẩy sự hình thành và phát triển dịch vụ hoàn tất đơn hàng trực tuyến (fulfillment services).

VIII. Chỉ số Thương mại điện tử 2015

Năm 2015 VECOM sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa của Chỉ số thương mại điện tử 2014 (EBI 2014) với các hoạt động cụ thể sau:

  • Tuyên truyền trên website của VECOM, các mạng xã hội của Hiệp hội, Tạp chí Thương gia và Thị trường;
  • Phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền hình để viết các bài báo, xây dựng kịch bản truyền thông cho tọa đàm và phóng sự liên quan tới thương mại điện tử;
  • Tổ chức hội thảo tại một số địa phương nhằm giới thiệu cho các đối tượng liên quan khai thác được thông tin định lượng từ EBI trên cả bốn nhóm tiêu chí là hạ tầng và nguồn nhân lực thương mại điện tử, giao dịch loại hình B2C, B2B và G2B;
  • Tư vấn, khuyến nghị các giải pháp mỗi địa phương cần triển khai để nâng cao mức độ ứng dụng thương mại điện tử.

Năm 2015 VECOM sẽ tích cực vận động các Sở Công Thương cũng như một số doanh nghiệp uy tín hỗ trợ khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp. Công bố Báo cáo EBI 2015 trong tháng 12/2015.

IX. Ngày mua sắm trực tuyến 2015

Ngày mua sắm trực tuyến 2014 diễn ra lần đầu tiên nhưng đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong cả nước.

Năm 2015 VECOM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thương mại điện tử và CNTT tổ chức tốt Chương trình này để đưa Ngày mua sắm trực tuyến trở thành một sự kiện thường niên và có tác động thúc đẩy thương mại điện tử.

Rút kinh nghiệm tổ chức NMSTT 2014, cần rà soát và bổ sung, sửa đổi Quy chế tham gia NMSTT và triển khai nhiều hoạt động ngay từ quý II.

X. Các hoạt động hợp tác

1. Hợp tác với các địa phương

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2014, có sự chênh lệch rất lớn về sự phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương.

Hoạt động hợp tác giữa VECOM với các địa phương cần căn cứ vào thực tế trên để có hình thức hợp tác phù hợp.

2. Hợp tác với các cơ quan truyền thông

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2014, VECOM đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết với nhiều đơn vị truyền thông.

Trong năm 2015 cần có nhiều hoạt động cụ thể để duy trì mối quan hệ hợp tác sẵn có, đồng thời mở rộng thêm mối quan hệ với các đơn vị truyền thông khác để tạo cơ sở thuận lợi trong các hoạt động truyền thông về thương mại điện tử của Hiệp hội.

3. Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các hội nghề nghiệp

Năm 2014, sự chỉ đạo, giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương) có ý nghĩa quan trọng tới hoạt động của VECOM. Ngoài cơ quan này, VECOM đã có quan hệ tương đối chặt chẽ với một số cơ quan khác. Năm 2015 VECOM sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự hợp tác với các cơ quan này và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan khác.

VECOM cần tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các hoạt động lớn tầm quốc gia về thương mại điện tử.

VECOM cũng tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các hội nghề nghiệp, bao gồm VCCI và các hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt cần mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực hỗ trợ cho thương mại điện tử như chuyển phát, thanh toán…

4. Hợp tác quốc tế

Thương mại điện tử Việt Nam không thể tách rời với hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế.

Năm 2015 VECOM tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, ưu tiên các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tăng cường hỗ trợ các hội viên có thêm cơ hội giao lưu với doanh nghiệp nước ngoài thông qua việc tổ chức các chuyến giao lưu, tham gia hội thảo, triển lãm…

C. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

I. Phát triển, hỗ trợ hội viên

1. Kết nạp hội viên

Văn phòng và Ban Hội viên đã thực hiện quy trình kết nạp hội viên mới. Việc kết nạp Hội viên mới cần được chú trọng tới việc hội viên phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm việc thông báo hoặc đăng ký website quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Cho tới nay phần lớn các doanh nghiệp gia nhập VECOM là do họ chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp hội. Các Ủy viên Ban Thường trực cần chủ động, tích cực hơn trong việc xét duyệt, kết nạp hội viên. Nếu tất cả Ủy viên Ban chấp hành và các hội viên giúp đỡ và chủ động giới thiệu các doanh nghiệp có uy tín thì công tác phát triển hội viên mới sẽ thuận lợi hơn, qua đó cũng nâng cao sức mạnh của VECOM.

Năm 2015 Văn phòng Hiệp hội và Ban Hội viên cần chủ động hơn nữa trong công tác kết nạp hội viên để có thể kết nạp 30 hội viên mới.

2. Hỗ trợ hội viên và hội phí

Việc hỗ trợ hội viên trong năm 2015 cần gắn chặt hơn với các hoạt động chuyên môn nêu trên. Thử nghiệm việc hỗ trợ hội viên theo các nhóm, các hoạt động chuyên đề như nhóm hội viên liên quan đến chuyển phát, bảo vệ thông tin cá nhân, tiếp thị trực tuyến, thanh toán, bán hàng, nội dung số…

Tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu hàng quý hoặc hàng tháng theo nhóm, trao đổi về môi trường kinh doanh, kinh nghiệm triển khai và phát triển thương mại điện tử của từng hội viên. Hàng tháng gửi Bản tin tới các tất cả hội viên.

VECOM là cầu nối thông báo và nhận phản ảnh về các chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh cho các hội viên.

Ưu tiên hỗ trợ hội viên trong các chương trình VECOM do chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Nhắc nhở các hội viên đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn như quy định tại Điều lệ.

II. Các ban chuyên môn

Hoạt động của Hiệp hội gắn chặt với các hoạt động chuyên môn. Do đó, các ban chuyên môn cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm 2015 và triển khai kế hoạch đó trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn và kế hoạch chung của cả Hiệp hội.

Ngoài Ban Hội viên, Ban Tuyên truyền và Đào tạo, Ban Truyền thông, các ban khác cần hoạt động tích cực hơn, nếu cần thiết đề xuất với Ban chấp hành bổ sung nguồn nhân lực từ các hội viên tích cực.

III. Tổ chức Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ III

Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ II tổ chức vào năm 2011. Theo Điều lệ, Đại hội toàn thể Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ được tổ chức trong năm 2015 hoặc muộn nhất là đầu năm 2016.

Giao Ban Thường trực triển khai các hoạt động để tổ chức thành công Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ III.

IV. Văn phòng

Năm 2014 Văn phòng Hiệp hội đã hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ đã trưởng thành, có chuyên môn đáp ứng việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội.

Song song với việc triển khai các hoạt động thường niên trong các năm trước, năm 2015 Hiệp hội phối hợp với các đơn vị để xây dựng thêm nhiều hoạt động chuyên môn khác. Vì vậy Văn phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực để đảm bảo chất lượng phục vụ các hoạt động chung của Hiệp hội cũng như của các đơn vị trực thuộc và ban chuyên môn./.

Download Kế hoạch công tác 2015: Tại đây

Download Báo cáo tổng kết 2014: Tại đây

VECOM.