Tất cả tin tức

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Chiều ngày 16/12/2016 vừa qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 của nhiệm kỳ III, Hiệp hội Thương mại điện tử...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2015

Kế hoạch công tác năm 2015

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Kế hoạch công tác năm 2015 của VECOM được xây dựng trên cơ sở...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch...

Xem tiếp