Tất cả tin tức

Kế hoạch công tác năm 2022

Kế hoạch công tác năm 2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022 vừa qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch công...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Kế hoạch công tác năm 2017 – 2017 work plan

Chiều ngày 16/12/2016 vừa qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 của nhiệm kỳ III, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử 1. Xây dựng mới và triển khai...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác năm 2015

Kế hoạch công tác năm 2015

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Kế hoạch công tác năm 2015 của VECOM được xây dựng trên cơ sở Phương hướng hoạt động nhiệm...

Xem tiếp
Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa hai đã thông qua Kế hoạch công...

Xem tiếp