Kế hoạch công tác năm 2016 – 2016 Work Plan

Ngày đăng: 2016-02-16

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. Tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về thương mại điện tử

1. Xây dựng mới và triển khai các văn bản pháp luật về thương mại điện tử

Phối hợp với Bộ Công Thương phổ biến Kế hoạch Tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thu thập các góp ý, đánh giá về Thông tư quản lý thương mại điện tử trên nền tảng di động.
Tham gia với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) các hoạt động nghiên cứu, xây dựng và ban hành pháp luật về thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Tham gia góp ý, phản biện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại tử, bao gồm các văn bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quảng cáo, v.v…

2. Theo dõi việc tuân thủ pháp luật thương mại điện tử

VECOM sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.
Phát hiện các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội vi phạm pháp luật. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp để tạo môi trường minh bạch, thuận lợi chung cho các hoạt động của Hiệp hội và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.
Trao đổi với các đơn vị liên quan trong việc xử lý tranh chấp trực tuyến (ODR – Online Dispute Resolution)

II. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

1. Trên các phương tiện truyền thông của VECOM

Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Hiệp hội www.vecom.vn, hỗ trợ các hội viên quảng bá hoạt động của doanh nghiệp trên site này.
Tiếp tục gửi Bản tin điện tử mỗi tháng hai lần tới hội viên và các đối tượng quan tâm.
Khai thác Fanpage của VECOM trên Facebook và Google Plus để tăng cường tương tác với các đối tượng.
Tạp chí Thương gia và Thị trường cần chú ý hơn tới các nội dung liên quan tới thương mại điện tử, chú trọng cả phiên bản in và điện tử.

2. Trên các phương tiện truyền thông khác

Trong năm 2016, VECOM tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức về công nghệ thông tin và thương mại điện tử, các phương tiện truyền thông đại chúng… tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử với các hình thức đa dạng, hấp dẫn.
Phối hợp với các địa phương trong hoạt động tuyên truyền về thương mại điện tử trên các kênh truyền thông của địa phương.

III. Đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử

1. Đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng

Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử.
Hợp tác chặt chẽ với một số trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM… tổ chức các hình thức đào tạo khác như đào tạo trực tuyến, tập huấn giảng viên. Cố gắng tạo sự liên kết giữa các trường với nhau và giữa các trường với doanh nghiệp theo hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội.

2. Tập huấn về thương mại điện tử

Liên kết với một số hội viên tổ chức chuỗi hội thảo về thương mại điện tử theo chủ đề, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân, ứng dụng thương mại di động, tên miền và thương hiệu, thanh toán trực tuyến, tiếp thị trực tuyến, v.v…
Khuyến khích các hội viên hỗ trợ về hậu cần và tham gia trình bày tại các hội thảo, vừa giúp cho VECOM vừa quảng bá cho hình ảnh và sản phẩm của hội viên.

IV. Chương trình Phát triển thương mại di động

Thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là thương mại di động, m-commerce) tạo ra lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp. Hiệp hội sẽ triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại di động. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng website tương thích với các thiết bị di động.
Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức Ngày Di động Việt Nam 2016 (Vietnam Mobile Day 2016) tại một số thành phố lớn.

V. Chương trình Thúc đẩy thanh toán trực tuyến

Trong giai đoạn 2011 – 2015 VECOM chưa quan tâm thỏa đáng tới các hoạt động nhằm thúc đẩy thanh toán trực tuyến.
Năm 2016 VECOM sẽ phối hợp với các hội viên và các tổ chức, doanh nghiệp khác triển khai các hoạt động thúc đẩy thanh toán trực tuyến, chú trọng tới xây dựng lòng tin của người tiêu dùng, quảng bá các dịch vụ thanh toán tiên tiến, đặc biệt trên các thiết bị di động.

VI. Chương trình tiếp thị trực tuyến

Chỉ số Thương mại điện tử cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa đầu tư thỏa đáng cho tiếp thị trực tuyến, hoặc đã đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao.
Năm 2016 VECOM sẽ tổ chức Cuộc thi Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO AWARD 2016) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp tới hoạt động tiếp thị trực tuyến nói chung, đồng thời tạo thị trường lớn hơn cho các doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến và hỗ trợ các chuyên gia trong lĩnh vực SEO.

VII. Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát và dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Năm 2016 VECOM tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, đặc biệt là các hội viên trong lĩnh vực này như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Giao hàng nhanh, Netco, SPT… triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chuyển phát cũng như thúc đẩy sự hình thành và phát triển dịch vụ hoàn tất đơn hàng trực tuyến (fulfillment services).

VIII. Chỉ số Thương mại điện tử 2015

Tới năm 2015 Chỉ số Thương mại điện tử (E-Business Index) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại các địa phương.

Ngoài sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Công Thương, VECOM cần vận động các hội viên ủng hộ mạnh mẽ hơn để đưa EBI trở thành một công cụ tin cậy cho các đối tượng quan tâm tới thương mại điện tử, bao gồm cả hoạch định chính sách và kinh doanh.

IX. Ngày mua sắm trực tuyến 2016 (Online Friday)

Ngày mua sắm trực tuyến 2015 được tổ chức tốt hơn và thu hút sự quan tâm cao hơn của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.
Năm 2016 VECOM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và CNTT tổ chức tốt Chương trình này để đưa Ngày mua sắm trực tuyến trở thành một sự kiện thường niên và có tác động thúc đẩy thương mại điện tử, phấn đấu để giá trị giao dịch lớn hơn và giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật và Quy chế của sự kiện.

X. Các hoạt động hợp tác

1. Hợp tác với các địa phương

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2014 và 2015 chỉ rõ có sự chênh lệch rất lớn về sự phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương.
Năm 2016 VECOM sẽ tăng cường hợp tác với Sở Công Thương các địa phương triển khai các hoạt động trên cũng như các hoạt động khác theo đề xuất của từng địa phương nhằm phát triển thương mại điện tử nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách số.
Hướng hợp tác là các địa phương chịu trách nhiệm về hậu cần như mời doanh nghiệp tham gia và cung cấp địa điểm, VECOM mời các hội viên cung cấp giải pháp, tư vấn, thuyết trình với những điều kiện ưu đãi.

2. Hợp tác với các cơ quan truyền thông

Lĩnh vực thương mại điện tử đã nhận được sự quan tâm khá cao của các đơn vị truyền thông.
VECOM có mối quan hệ gắn bó với nhiều cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, cần mở rộng thêm mối quan hệ với các đơn vị truyền thông khác để tạo cơ sở thuận lợi trong các hoạt động truyền thông về thương mại điện tử của Hiệp hội.

3. Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các hội nghề nghiệp

Sự chỉ đạo, giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương) có ý nghĩa quan trọng tới hoạt động của VECOM. Ngoài cơ quan này, VECOM đã có quan hệ tương đối chặt chẽ với một số cơ quan khác. Năm 2016 VECOM sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự hợp tác với các cơ quan này và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan khác.
VECOM sẽ duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các hội nghề nghiệp, bao gồm các hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, logistics và chuyển phát, thanh toán…

4. Hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế của VECOM ưu tiên tới các thị trường trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
Năm 2016 hợp tác với các đơn vị như Cục Thương mại điện tử, Thương vụ Pháp tại Việt Nam… tổ chức giao lưu, kết nối cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam với Nhật Bản, Cộng hòa Pháp…
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện lớn về thương mại điện tử tại Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…

B. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

I. Phát triển, hỗ trợ hội viên

Năm 2016 Văn phòng Hiệp hội và Ban Hội viên cần chủ động hơn nữa trong công tác kết nạp hội viên để có thể kết nạp 30 hội viên mới.
Việc hỗ trợ hội viên trong năm 2016 cần gắn chặt hơn với các hoạt động chuyên môn liên quan đến chuyển phát, bảo vệ thông tin cá nhân, tiếp thị trực tuyến, thanh toán, bán hàng, nội dung số, du lịch trực tuyến, v.v…

Tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu hàng quý hoặc hàng tháng theo nhóm, trao đổi về môi trường kinh doanh, kinh nghiệm triển khai và phát triển thương mại điện tử của từng hội viên. Hàng tháng gửi Bản tin tới các tất cả hội viên.

VECOM là cầu nối thông báo và nhận phản ảnh về các chính sách pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh cho các hội viên.
Cập nhật thông tin về cán bộ đầu mối tại mỗi hội viên tập thể. Nhắc nhở các hội viên đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn như quy định tại Điều lệ.

II. Tổ chức Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ III

Dự kiến Đại hội toàn thể Nhiệm kỳ III tổ chức vào tháng 3 năm 2016. Ban Chấp hành đã quyết định những vấn đề lớn và giao Ban Thường trực triển khai các hoạt động cụ thể để tổ chức thành công Đại hội.
Số lượng các ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III sẽ cao hơn nhiệm kỳ II và phân bổ đồng đều hơn giữa các khu vực và lĩnh vực./.

Download Kế hoạch công tác 2016: Tại đây

Download Báo cáo tổng kết 2015: Tại đây

2016 Work Plan

A. PROFESSIONAL ACTIVITIES

I. Consultancy and review of policies and law on e-commerce

1. Development and implementation of legal documents on e-commerce

Coordinating with Ministry of Industry and Trade to propagandize the Overall Plan for e-commerce development in 2016 – 2020 peiord pursuant to the Prime Minister’s Decision.
Collecting feedback and evaluation about the Circular of e-commerce management on mobile platform.
Joining Ministry of Finance (General Department of Taxation) in research activities, establishment and enactment of law on taxation in e-commerce.
Contributing opinions and review of legal documents related to e-commerce, including those in information and communications technologies, intellectual rights protection, customer rights protection, advertising, etc.

2. Monitoring of the compliance with law on e-commerce

VECOM will continue strengthening activities of monitoring and supervision of compliance with law on e-commerce.
Detecting the violations of law by companies in and out of the Association. Coordinating with the state management agencies to bring about appropriate treatment measures to create a transparent environment mutually beneficial to the Association’s activities and protection of members’ legitimate rights.
Consulting with relevant agencies in ODR – Online Dispute Resolution

II. Propaganda and populization of e-commerce

1. On the media of VECOM

Improving the quality of the electronic information page of the Association www.vecom.vn, aiding members to popularize their activities on this website.
Continuing sending E-newsletter to members and interested people twice a month.
Utilizing VECOM’s Fanpage on Facebook and Google Plus to enhance interaction with subjects.
Merchants and Market Magazine should pay more attention to e-commerce related contents, including printed and electronic versions.

2. On other media

In 2016, VECOM continues to coordinate with agencies and organizations on information technology and e-commerce, and mass media, etc. to organize activities of dissemnination and propagandization of e-commerce under varied and attractive forms.
Coordinating with local authorities in activities of propagadization of e-commerce on the local media.

III. Training on e-commerce

1. Training in colleges and universities

Continuing to coordinate with and support colleges and universities in formal training on e-commerce.
Closely cooperating with such universities as Foreign Trade University, Vietnam University of Commerce, Ho Chi Minh City University of Economics and Law, etc. to organize other forms of training such as online training, lecturer training. Trying to create the connection between universities and between universities and companies towards social need oriented training.

2. Training on e-commerce

Linking with a number of members to organize a series of workshops on e-commerce by topic, including personal information protection, mobile commerce application, region name and trade mark, online payment, online marketing, etc.
Encouraging members to provide logistics support and to give presentation at workshops, which both helps VECOM and popularizes members’ image and products.

IV. Mobile commerce development program

E-commerce on mobile platform (called mobile commerce, m-commerce) creates substantial benefits for businesses. The Association will develop activities to promote m-commerce, giving priority to support small and medium sized enterprises to build mobile device compatible website.
Coordinating with organizations and enterprises to organize Vietnam Mobile Day 2016 in a number of big cities.

V. Online payment promotion program

During 2011 – 2015 period, appropriate attention was not paid to activities for online payment promotion by VECOM.
In 2016 VECOM will coordinate with other members and organizations, enterprises to develop activities for online payment promotion, focus on building consumer confidence, and popularize advanced payment services, especially those on mobile devices.

VI. Online marketing program

E-Business Index shows that many enterprises have not made appropriate investment in online marketing, or have made investment without good effectiveness.
In 2016, VECOM will organize Search Engine Optimization Award (SEO AWARD 2016) in order to raise the awareness of business community of online marketing activities in general, and create larger market for online marketing businesses and support SEO experts.
VII. Improvement of quality of delivery services and fulfillment services
In 2016, VECOM will continue to coordinate with stakeholders, especially members in this field such as Vietnam Post, Fast delivery, Netco, SPT, etc. to develop activities for further enhancing quality of delivery services as well as promoting the formation and development of online fulfillment services.

VIII. The 2015 E-Business Index

Until 2015, E-Business Index has received attention of the majority of organizations, agencies and enterprises, especially state management agencies on e-commerce at local regions.
In addition to guidance and support from Ministry of Industry and Trade, VECOM should mobilize stronger support from members to make EBI a reliable tool for those interested in e-commerce, including planning policies and business.

IX. The 2016 Online Shopping Day (Online Friday)

The 2015 Online Shopping Day was organized with better quality and greater attention of both enterprises and consumers.
In 2016 VECOM will continue to closely coordinate with Vietnam E-commerce and Information Technology Agency to effectively organize this program to make Online Shopping Day an annual event and promote e-commerce, strive to create greater transaction value and significant decrease of violations of law and regulations of the event.

X. Cooperation activities

1. Cooperation with local regions

2014 and 2015 E-Business Index Reports show a big difference in e-commerce development among local regions.
In 2016, VECOM will strengthen cooperation with Department of Industry and Trade of local regions to develop the above activities as well as other activities according to the proposal of each local region in order to quickly and sustainably develop e-commerce and narrow the gaps.
Orientation of cooperation is that local regions are responsible for logistics activities such as inviting enterprises to participate and providing place, VECOM invites members to offer solutions, consultancy and presentation with preferential conditions.

2. Cooperation with media agencies

E-commerce has received quite good attention from media agencies.
VECOM has close relationship with many media agencies. However, it should expand relationship with other media agencies to create preferable foundation in e-commerce communication activities of the Association.

3. Cooperation with state management agencies and professional associations

Guidance and assistance by state management agencies on e-commerce (Vietnam E-commerce and Information Technology Agency under Ministry of Industry and Trade) have significant meaning to VECOM operations. Apart from this agency VECOM has relatively close relationship with other agencies. In 2016, VECOM will continue to maintain and strengthen cooperation with these agencies and expand relationship with other agencies.
VECOM will maintain close cooperation with professional associations, including those in information and communications technology, logistics and delivery, payment, etc.

4. International Cooperation

Priority is given to international cooperation activities in markets in Asia – Pacific such as Japan, Korea, Singapore.
In 2016, VECOM cooperates with agencies such as Vietnam E-commerce and Information Technology Agency, French Trade Office in Vietnam, etc. to organize exchanges and connect business opportunities for Vietnam e-commerce businesses to Japan, Republic of France, etc.
Supporting to organize big events on e-commerce in Korea, Singapore, Thailand, etc.

B. INTERNAL ACTIVITIES

I. Member development and assistance

In 2016, Association Office and Member Board should be more active in admitting members in order to admit 30 new members.
Assitance to members in 2016 should be further attached with professional activities related to delivery, personal information protection, online marketing, payment, sale, digital contents, online travel, etc.
Organizing meetings and exchanges on quarterly or monthly bases by group, discussing business environment, experience of development of e-commerce of each member.

VECOM is the bridge to inform and receive reflection on law policies related to business activities for members.
Updating information about key officers in each collective member. Reminding members to pay full and timely association fee as regulated in the Regulations.

II. Organize the 3th General Meeting

The 3th General Meeting is expected to be hold in March 2016. The Executive Committee has decided on significant issues and assigned the Standing Committee to implement specific tasks to successfully organize the Meeting.
The number of members in the Executive Committee of the third term will be higher than that of the second term and will be more evenly distributed among regions and sectors./.

Download full 2016 Work Plan:  At here

VECOM