Tài liệu trong nước

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản

Giáo trình “Thương mại điện tử căn bản” là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Thương mại điện tử và một số chuyên ngành khác của trường Đại học Ngoại thương. Nội dung của giáo...

Tác giả: PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Hồng TS. Nguyễn Văn Thoan
Năm xuất bản: 2012
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2011

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2011

Download Khép lại một chặng đường phát triển,Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2011 sẽ là ấn phẩm cuối cùng trong chuỗi Báo cáo Thương mại điện tử hàng năm của Bộ Công Thương, chuẩn bị cho sự...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2011
Định dạng: PDF

Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới Thương mại điện tử

Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới Thương mại điện tử

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2008 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Từ năm 1998 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai các hoạt động nghiên cứu về thương mại...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Vietnam E-commerce Report 2006

Vietnam E-commerce Report 2006

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : Word Download

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: Word

Vietnam E-commerce Report 2005

Vietnam E-commerce Report 2005

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : Word Download Beside the judgment on the criteria and applied areas, it is essential to mention the development of e-commerce; this annual report...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: Word

Vietnam E-commerce Report 2004

Vietnam E-commerce Report 2004

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : Word Download The E-Commerce Development Status Report 2004 by the E-commerce Department reflects the various and practical facets of e-commerce development...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: word

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2010 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 222 và hỗ trợ...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2010
Định dạng: PDF

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2010

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2010

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2010 Nhà xuất bản : Đinh dạng : PDF Download Kế hoạch tổng thể đặt ra mục tiêu tổng quát: ―Thương mại điện tử được sử dụng phổ biến và đạt...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2010
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp cũng đã rất nỗ lực ổn định sản...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: PDF

Vietnam e-Commerce Report 2009

Vietnam e-Commerce Report 2009

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download To prepare for the final year’s implementation of Decision 222 and establish foundation for constructing Prime Minister’s Decision on the Master...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: PDF

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2008

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2008

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2008 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng khắc nghiệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nguồn thông tin kịp thời...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Vietnam E-commerce Report 2008

Vietnam E-commerce Report 2008

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2008 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download As an important transitional year for implementing Decision 222, the year 2008 witnessed many changes in business environment in general and...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Vietnam E-commerce Report 2007

Vietnam E-commerce Report 2007

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2007 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download As an important transitional year for implementing Decision 222, the year 2008 witnessed many changes in business environment in general and...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2007
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007

Tiếp theo Báo cáo Th ương mại điện tử được thực hiện từ năm 2003 đến 2006, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 sẽ phản ánh những bước tiến của thương mại điện tử Việt Nam năm 2007 so với các năm trước đó....

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2007
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006

Tiếp theo các Báo cáo Thương mại điện tử từ năm 2003 đến 2005, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006 đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về tình hình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực của đời sống...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2006
Định dạng: PDF