Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2018

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2018
Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM
Ngày đăng: 2018-03-14
Năm xuất bản: 2018
Định dạng: PDF

 

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

Chỉ số Thương mại điện tử năm 2018 được xây dựng trên cơ sở cuộc khảo sát được tiến hành vào cuối năm 2017 tại hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Cuộc khảo sát này được triển khai trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn năm năm 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chỉ số Thương mại điện tử 2018 được xây dựng trong bối cảnh sau hai mươi năm xuất hiện ở Việt Nam Internet đã tác động sâu sắc và toàn diện tới kinh tế xã hội. Sau giai đoạn hình thành và phổ cập, từ năm 2016 thương mại điện tử nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh. Theo ước tính của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong ba năm tiếp theo 2018 – 2020.

Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2018 được xây dựng từ kết quả khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Phương pháp xây dựng chỉ số được kế thừa từ các năm trước. Đặc biệt, chỉ số năm nay xem xét kỹ tình hình đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia cũng như quốc tế, thu nhập bình quân đầu người và số lượng doanh nghiệp tại mỗi địa phương. Cân nhắc mối tương quan cao giữa tỷ lệ tên miền quốc gia trên một nghìn dân với hạ tầng và nguồn nhân lực cho thương mại điện tử, tương tự như 2017, năm nay không tiến hành xây dựng chỉ số cho những địa phương có tỷ lệ này quá thấp.

Mặc dù sự phát triển của thương mại điện tử đã bắt đầu lan tỏa tới nhiều địa phương nhưng khoảng cách số vẫn còn rất lớn. Hai thành phố lớn nhất đồng thời là hai trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, những địa phương có thứ hạng cao là những địa phương nằm trong khu vực cận kề với hai thành phố trên. Bên cạnh việc khảo sát và xếp hạng thương mại điện tử tại các địa phương theo các tiêu chí hạ tầng và nguồn nhân lực, giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giao dịch giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp (G2B), Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2018 phân tích một số thử thách sẽ tác động lớn tới sự phát triển của thương mại điện tử nước ta trong những năm tới, bao gồm quản lý thuế, kinh tế chia sẻ và công nghệ blockchain.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2018 và hoan nghênh mọi góp ý để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong các năm tiếp theo.

VECOM