Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2015

Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2015
Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM
Ngày đăng: 2016-02-01
Năm xuất bản: 2015
Định dạng: PDF

 

Chỉ số Thương mại điện tử năm 2015 được xây dựng trong bối cảnh đây là năm cuối cùng triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch này của Bộ Công Thương, tới cuối năm 2014 bốn mục tiêu lớn nêu ra trong kế hoạch  cơ bản đã đạt được. Mục tiêu thứ nhất là tất cả doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), với 100% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 80% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử. Mục tiêu thứ hai là tất cả doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp, với 100% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 45% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử. Mục tiêu thứ ba là bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử loại hình B2C và mục tiêu thứ tư là phần lớn dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh được cung cấp trực tuyến.

Trên cơ sở khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại gần 5000 doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, Chỉ số Thương mại điện tử (EBI- eBusiness Index) năm 2015 cho thấy nhận định trên của Bộ Công Thương phù hợp với thực tiễn.

Sự phát triển của thương mại điện tử gắn chặt với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và công nghệ thông tin và truyền thông. So sánh EBI với các chỉ số liên quan mới nhất ở trong nước cũng như thế giới sẽ vẽ lên bức tranh toàn cảnh về thương mại điện tử năm 2015 của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2015 và hoan nghênh mọi góp ý để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong các năm tiếp theo.

Xem chi tiết Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử EBI 2015:

Bản tiếng Việt: tại đây

Bản tiếng Anh: tại đây.