Tài liệu trong nước

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005

Báo cáo năm 2005 ghi nhận một số đặc điểm, xu hướng đã xuất hiện rõ: các cơ quan nhà nước đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng môi trường pháp lý cho thương mại điện tử; các doanh nghiệp ứng dụng thương mại...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2005
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2004

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2004

Các con số thuê bao Internet đạt trên 2 triệu, số IP đã cấp là 0,45 triệu, và 35.000 thuê bao truy nhập Internet sử dụng băng thông rộng đã thể hiện phần nào bước tiến này. Mặt khác, trong số các doanh nghiệp tham gia điều tra phục...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2004
Định dạng: PDF