Tài liệu trong nước

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2010 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 222 và hỗ trợ cho việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1073/QĐ-TTg ngày...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2010
Định dạng: PDF

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2010

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2010

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2010 Nhà xuất bản : Đinh dạng : PDF Download Kế hoạch tổng thể đặt ra mục tiêu tổng quát: ―Thương mại điện tử được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2010
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download Với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp cũng đã rất nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường nội địa và tìm kiếm thị trường mới. Kết...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: PDF

Vietnam e-Commerce Report 2009

Vietnam e-Commerce Report 2009

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2009 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download To prepare for the final year’s implementation of Decision 222 and establish foundation for constructing Prime Minister’s Decision on the Master Plan on E-commerce Development for the next 5-year period 2011-2015, in 2009 the...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2009
Định dạng: PDF

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2008

Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử năm 2008

Dowload tài liệu tại đây. Môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng khắc nghiệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nguồn thông tin kịp thời và chính xác để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Do...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Vietnam E-commerce Report 2008

Vietnam E-commerce Report 2008

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2008 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download As an important transitional year for implementing Decision 222, the year 2008 witnessed many changes in business environment in general and e-commerce in particular. Assigned by the Government to serve as a state regulator...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Vietnam E-commerce Report 2007

Vietnam E-commerce Report 2007

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT Năm xuất bản : 2007 Nhà xuất bản : Định dạng : PDF Download As an important transitional year for implementing Decision 222, the year 2008 witnessed many changes in business environment in general and e-commerce in particular. Assigned by the Government to serve as a state regulator...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2007
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007

Tiếp theo Báo cáo Th ương mại điện tử được thực hiện từ năm 2003 đến 2006, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 sẽ phản ánh những bước tiến của thương mại điện tử Việt Nam năm 2007 so với các năm trước đó. Dựa trên kết quả nghiên...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2007
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006

Tiếp theo các Báo cáo Thương mại điện tử từ năm 2003 đến 2005, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2006 đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về tình hình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực của đời sống kinh...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2006
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2005

Báo cáo năm 2005 ghi nhận một số đặc điểm, xu hướng đã xuất hiện rõ: các cơ quan nhà nước đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng môi trường pháp lý cho thương mại điện tử; các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2005
Định dạng: PDF

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2004

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2004

Các con số thuê bao Internet đạt trên 2 triệu, số IP đã cấp là 0,45 triệu, và 35.000 thuê bao truy nhập Internet sử dụng băng thông rộng đã thể hiện phần nào bước tiến này. Mặt khác, trong số các doanh nghiệp tham gia điều tra phục vụ...

Tác giả: Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản: 2004
Định dạng: PDF