Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới Thương mại điện tử

Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan tới Thương mại điện tử
Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM
Ngày đăng: 2012-03-05
Năm xuất bản: 2008
Định dạng: PDF

Tác giả : Cục TMĐT và CNTT

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản :

Định dạng : PDF

Download

Từ năm 1998 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai các hoạt động nghiên cứu về thương mại điện tử. Theo yêu cầu của các nước thành viên, Ban Thư ký WTO đã tiến hành nhiều nghiên cứu về vai trò của WTO đối với phát triển thương mại điện tử. Nhiều nước thành viên, cả các nước phát triển cũng như đang phát triển, đã tích cực nghiên cứu và tham gia nhiều cuộc họp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của thương mại điện tử thông qua hệ thống các quy tắc thương mại đa biên chặt chẽ của WTO.

 

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã nghiên cứu toàn diện các quy định cũng như thảo luận của WTO liên quan tới thương mại điện tử và xây dựng Báo cáo Tổng quan về các hoạt động của WTO trong lĩnh vực mới mẻ này.