Giáo trình Thương mại điện tử căn bản

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản
Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM
Ngày đăng: 2012-05-30
Năm xuất bản: 2012
Định dạng: PDF

Giáo trình “Thương mại điện tử căn bản” là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Thương mại điện tử và một số chuyên ngành khác của trường Đại học Ngoại thương.

Nội dung của giáo trình “Thương mại điện tử căn bản” bao gồm 6 vấn đề lớn: Tổng quan về Thương mại điện tử, Giao dịch điện tử, Marketing điện tử, Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong Thương mại điện tử, Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp và Luật Giao dịch điện tử.

Giáo trình được viết nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Ngoài ra giáo tình này còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và các cán bộ làm công tác quản lý, kinh doanh và thương mại điện tử.