Việt Nam – Thương mại điện tử tăng tốc sau đại dịch COVID-19

Việt Nam – Thương mại điện tử tăng tốc sau đại dịch COVID-19
Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM
Ngày đăng: 30/12/2020 16:09:00
Năm xuất bản: 2020
Định dạng: PDF

Download tài liệu.

Từ đầu tháng 2 tới hết tháng 4 năm 2020 kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch với sự phong toả toàn diện hầu hết các hoạt động kinh tế – xã hội, nhiều doanh nghiệp đã năng động, sáng tạo triển khai kinh doanh trực tuyến một cách hiệu quả.

Câu hỏi đặt ra là COVID-19 đã tác động thế nào trong ba tháng cao điểm cũng như trong giai đoạn tiếp theo tới hoạt động của các doanh nghiệp liên quan tới kinh doanh trực tuyến. Kết quả khảo sát bước đầu của VECOM cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề nhưng sẽ phục hồi nhanh chóng và tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Trước bối cảnh đó, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã tiến hành cuộc khảo sát để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử. Báo cáo là tài liệu quý giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và định hướng phát triển sau đại dịch để khôi phục lại hoạt động kinh doanh một cách ổn định.

VECOM.