Hoạt động hiệp hội

Giới thiệu Tuần mua sắm trực tuyến

Giới thiệu Tuần mua sắm trực tuyến

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN   TUẦN MUA SẮM TRỰC TUYẾN 2011 Tuần mua sắm trực tuyến là một hoạt động thường niên được tổ chức trên phạm vi toàn...

Xem tiếp
THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG

THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển...

Xem tiếp
ICEL với giải pháp Smartkey triển khai hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử

ICEL với giải pháp Smartkey triển khai hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử

Trong những năm gần đây việc vi phạm pháp luật về hóa đơn diễn ra khá phổ biến và phức tạp, ví dụ như việc...

Xem tiếp