Người Bồ Đào Nha tiêu hơn 80 Euro cho mỗi giao dịch online

Ngày đăng: 09/01/2021 15:59:46

Tổng cộng 4,3% các hộ gia đình ở Bồ Đào Nha thực hiện việc mua bán trực tuyến đối với các mặt hàng tiêu dùng (thực phẩm và các sản phẩm dành cho gia đình) giữa tháng 6 -2008 và tháng 5-2009

Dựa theo hãng tư vấn Nielsen.. Những người mua hàng Bồ Đào Nha đã tiêu trung bình 81€ trong việc tiêu thụ hàng hóa, vượt xa con số 21€ trung bình tại các cơ sở thương mại.

Về mặt giá trị, trong khi thương mại điện tử chỉ chiếm 0,3% tổng chi tiêu cho hàng tiêu dùng thì nó lại chiếm 7,1% tổng chi tiêu trong hộ gia đình qua hình thức mua hàng trực tuyến. Hơn 160 000 gia đình Bồ Đào Nha dùng Internet để mua đồ gia dụng, mặc dù việc này phổ biến ở Lisbon và Porto (7,8% hộ gia đình mua bán qua mạng internet) hơn so với các khu vực nông thôn (1,9%). Dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và các sản phẩm vệ sinh gia đình chiếm một phần lớn trong các hoạt động mua bán trực tuyến.

Viết bình luận của bạn