Anh mở bệnh viện cai nghiện Internet

Ngày đăng: 09/01/2021 15:59:09

Tiến sĩ tâm lý Richard Graham ở bệnh viện Capio Nightingale cho rằng dịch vụ này không nhằm mục đích làm cho trẻ từ bỏ hoàn toàn sử dụng công nghệ, thay vào đó chúng được khuyến khích hạn chế thời gian sử dụng di động hay máy tính và nhận biết cách tránh việc sử dụng công nghệ thái quá.

Các trẻ em sử dụng dịch vụ này sẽ bị kiểm soát chặt chẽ thời gian sử dụng điện thoại hay máy tính, được dạy các kỹ năng xã hội “mặt đối mặt”. Những trường hợp nghiện công nghệ đến mức ảnh hưởng đến sự tự tin, chế độ ăn uống hay vận động còn được áp dụng các biện pháp điều trị về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trước Anh, nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã mở trại cai nghiện Internet, trò chơi máy tính dành cho trẻ em. Thậm chí, Trung Quốc và Hàn Quốc còn coi nghiên cứu Internet và game là một vấn nạn quốc gia.

Viết bình luận của bạn