VECOM có buổi gặp gỡ với Đại học Công nghiệp TP. HCM

Ngày đăng: 11/03/2022 15:51:00

Đại học Công nghiệp TP. HCM là trường đầu tiên ở Việt Nam có mã ngành đạo tào chuyên ngành Thương mại điện tử (2013). Từ những ngày đầu đến nay, trường luôn tiên phong cải tiến, cập nhật các phương thức đào tạo nhằm đưa đến cho sinh viên những bài giảng, giáo trình tốt nhất, thực tiễn nhất.

Về Phía Hiệp hội, Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và cùng các thành viên VECOM.

Đón Đoàn VECOM có GS TS Lê Văn Tán Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Trưởng Khoa, Phó Khoa Thương Mại Du lịch và Trưởng Bộ Môn TMĐT.

Với số lượng sinh viên đăng ký học ngành TMĐT tăng mạnh qua từng năm, trường cũng nhận thấy những cơ hội và thách thức, khó khăn trong việc thay đổi tư duy hiện có. 
Chính vì vậy, đại học Công nghiệp rất mong muốn được sớm trở thành hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam để có cơ hội giao lưu, kết nối tốt hơn với các doanh nghiệp. 
Hoàn toàn ủng hộ sáng kiến thành lập Liên minh các Trường Đào tạo TMĐT của VECOM và Sẵn sàng đóng góp để phát triển Liên minh.

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.