Toạ đàm “Trao đổi một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử”

Ngày đăng: 09/01/2021 16:21:00

Tại Toạ đàm này, VECOM sẽ mời một số hội viên có mô hình kinh doanh có thể thuộc phạm vi bị cấm trong dự thảo Nghị định mới về thương mại điện tử trình bày thực tiễn kinh doanh và quan điểm về một số quy định liên quan trong dự thảo Nghị định mới (đã công bố tại website của Hiệp hội www.vecom.vn).  Đồng thời VECOM sẽ mời đại diện các cơ quan, tổ chức tham gia soạn thảo Nghị định mới về thương mại điện tử trình bày những quan điểm và nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định.

Thời gian: 14h00, ngày 19 tháng 09 năm 2012

Địa điểm: Văn phòng VECOM, P.702 số 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Nghị định mới về thương mại điện tử, bao gồm các quy định về các hành vi bị cấm, có tác động lớn đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong nhiều năm tới. Văn phòng VECOM kính mời các hội viên quan tâm tới việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định mới tham gia Tọa đàm và đề nghị đăng ký tham gia trước ngày 15/09/2012./.

Công văn mời hội viên tham dự Tọa đàm

VECOM

Viết bình luận của bạn