Thương mại điện tử với e-Logistics

Ngày đăng: 09/01/2021 17:11:00

Trong bối cảnh chất lượng của dịch vụ logistics nói chung và dịch vụ chuyển phát cho thương mại điện tử nói riêng ở Việt Nam còn chưa cao, sự hợp tác giữa Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) hứa hẹn mang tới những cơ hội mới cho các doanh nghiệp hội viên.

Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử năm 2015, mặc dù dịch vụ chuyển phát đã có sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáp ứng thỏa đáng nhu cầu của các nhà bán lẻ trực tuyến. Ở tầm rộng hơn, chất lượng của dịch vụ logistics tại nước ta còn thấp và hậu quả là giá thành dịch vụ còn cao. Một trong những nguyên nhân là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của mình.

 

 

Theo khảo sát gần đây của một tổ chức nước ngoài, mới có 10% doanh nghiệp logistics Việt Nam triển khai phần mềm quản trị nguồn lực (ERP), 17% sử dụng truyền dữ liệu điện tử (EDI), 17% sử dụng hệ thống quản trị vận tải (TMS), 17% sử dụng hệ thống mã vạch/phần mềm quản trị kho bãi (Barcodes/WMS), 29% cài đặt hệ thống định vị toàn cầu.

VLA đã xây dựng Chương trình hành động logistics quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020, VECOM cũng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát và phát triển dịch vụ hoàn tất đơn hàng, nâng cao chất lượng và hạ chi phí cho việc hoàn tất các đơn hàng được giao kết trực tuyến.

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, tại Văn phòng VECOM lãnh đạo hai hiệp hội đã có cuộc làm việc nhằm thắt chặt sự hợp tác trong thời gian tới. Thứ nhất, hai bên thống nhất triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy dịch vụ eLogistics. Thứ hai, hai bên sẽ hợp tác trong việc tổ chức hội thảo, tập huấn, thông tin cho nhau các hội thảo sắp diễn ra, cân nhắc tham gia với các hình thức phù hợp như cử diễn giả trình bày, thông báo đến hội viên, có các ưu đãi phù hợp cho sự tham gia của hội viên. Thứ ba, hai bên sẽ thường xuyên cập nhật và trao đổi thông tin cho nhau. VECOM sẽ gửi bản tin điện tử của mình tới các hội viên VLA có nhu cầu. Lãnh đạo VECOM cũng thông báo ngày 24/10/2016 sẽ tổ chức hội thảo về dịch vụ hoàn tất đơn hàng tại Hà Nội, tiếp đó ngày 26/10/2016 sẽ tổ chức sự kiện tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp logistics, chuyển phát và hoàn tất đơn hàng nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến, giao lưu, kết nối hoạt động kinh doanh với nhau.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo VECOM với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA)

Để phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai các hoạt động trên, trong thời gian tới hai bên sẽ cân nhắc ký thoả thuận hợp tác cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Sự hợp tác giữa VLA và VECOM sẽ góp phần nâng cao chất lượng của dịch vụ logistics, chuyển phát và hoàn tất đơn hàng.

VECOM

Viết bình luận của bạn