Tất cả tin tức

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở Việt Nam chưa theo...

Xem tiếp
Bưu điện Việt Nam: góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Bưu điện Việt Nam: góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Thời gian vừa qua Bưu điện Việt Nam đã thể hiện được vai trò quan trọng trong thực hiện dịch vụ hậu cần cho thương...

Xem tiếp
Thương mại điện tử với e-Logistics

Thương mại điện tử với e-Logistics

Trong bối cảnh chất lượng của dịch vụ logistics nói chung và dịch vụ chuyển phát cho thương mại điện tử nói riêng ở Việt...

Xem tiếp
Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Ngày 10-11, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức hội...

Xem tiếp
Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Chìa khóa cho thương mại điện tử (Phần cuối)

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Chìa khóa cho thương mại điện tử (Phần cuối)

Như vậy, dịch vụ chuyển phát là một khâu quan trọng trong quá trình hoàn tất đơn hàng. Mặc dù mua hàng được tiến hành...

Xem tiếp
Last Mile Fulfilment Asia 2015: Cơ hội giao lưu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử châu Á

Last Mile Fulfilment Asia 2015: Cơ hội giao lưu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử châu Á

Thương mại điện tử đang phát triển với một tốc độ chưa từng có ở châu Á. Theo eMarketer, Châu Á Thái Bình Dương sẽ...

Xem tiếp
Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở Việt Nam chưa theo...

Xem tiếp
Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tiến tới dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Ngày 10-11, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức hội...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI