Tất cả tin tức

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở Việt Nam chưa theo...

Xem tiếp
Thương mại điện tử với e-Logistics

Thương mại điện tử với e-Logistics

Trong bối cảnh chất lượng của dịch vụ logistics nói chung và dịch vụ chuyển phát cho thương mại điện tử nói riêng ở Việt...

Xem tiếp
Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Chìa khóa cho thương mại điện tử (Phần 1)

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – Chìa khóa cho thương mại điện tử (Phần 1)

Thương mại điện tử đang phát triển với một tốc độ chóng mặt, đặc biệt là ở châu Á. Theo thống kê và dự báo...

Xem tiếp
Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng lần đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở Việt Nam chưa theo...

Xem tiếp
Hội thảo: Từ dịch vụ Chuyển phát tới Hoàn tất đơn hàng

Hội thảo: Từ dịch vụ Chuyển phát tới Hoàn tất đơn hàng

Xu hướng của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến đang hướng tới sự chuyên môn hóa cao. Người bán hàng tập trung nguồn lực vào...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI