Thông báo về việc chấm dứt tư cách hội viên

Ngày đăng: 09/01/2021 16:22:35

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về thương mại điện tử. Nhiều hội viên nhiệt tình hỗ trợ, tham gia các hoạt động này, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển thương mại điện tử của đất nước cũng như nâng cao uy tín của Hiệp hội.

Tuy nhiên, trong thời gian qua một số hội viên gặp nhiều khó khăn nên đã ngừng hoạt động hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không báo cáo Hiệp hội. Mặt khác, có những hội viên lợi dụng danh nghĩa thương mại điện tử để tiến hành các hoạt động kinh doanh gây tổn hại tới uy tín của Hiệp hội. Ban chấp hành Hiệp hội đã xem xét việc chấm dứt tư cách hội viên. Ngày 01/11/2012 Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã ký quyết định số 52/QĐ-CT chấm dứt tư cách hội viên đối với Công ty Cổ phần Tâm Mặt Trời và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng đồng Việt.

VECOM

Viết bình luận của bạn