Thông báo Hội thảo và Giao lưu CNTT Ấn – Việt tại Hà Nội ngày 10/12/2012

Ngày đăng: 09/01/2021 16:23:00

Đoàn Doanh nghiệp Ấn Độ lần này có 12 doanh nghiệp CNTT – Điện tử với tầm hoạt động rộng và mong muốn hợp tác với các Doanh nghiệp Việt Nam, do vậy Hội Tin học Việt Nam rất mong các Doanh nghiệp, Đơn vị hội viên quan tâm phát triển và hợp tác với Ấn Độ tham dự để tìm hiểu, trao đổi, tìm cơ hội với đối tác.

VAIP cũng sẽ có mặt cùng tiếp xúc với Doanh nghiệp Ấn Độ để trao đổi thông tin và ghi nhận những cơ hội, khả năng hỗ trợ sau này cho doanh nghiệp hai nước, do vậy rất mong sẽ cùng với các Doanh nghiệp tham dự, đón tiếp và gặp gỡ các bạn Ấn Độ tại buổi giao lưu này.

Vui lòng gửi email đăng ký về cho VAIP qua địa chỉ: vaip@vnn.vn trước ngày 08/12/2012 (ghi rõ Tên, chức vụ, số người đăng ký tham dự và chuẩn bị sẵn tài liệu giới thiệu công ty, sản phẩm và nhu cầu hợp tác bằng tiếng Anh để trao đổi với các Doanh nghiệp Ấn Độ). Gửi trước (nếu được) nội dung giới thiệu để VAIP chuyển trước cho đối tác tham khảo, như vậy kết quả trao đổi sẽ hiệu quả hơn.

Các tài liệu:

1. Thư của Đại sứ quán Ấn Độ gửi Hội Tin học Việt Nam

2. Chương trình Hội thảo và Giao lưu

3. Danh sách và giới thiệu các Doanh nghiệp  ICT Ấn Độ tham gia

4. Mẫu đăng ký

Viết bình luận của bạn