Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia “Mô hình thương mại điện tử kiểu mẫu”

Ngày đăng: 09/01/2021 16:42:00

Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị tổ chức mong muốn các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp TMĐT sẽ tham gia mô hình thí điểm lần này, với mục đích phổ biến và tuyên truyền về phát triển hoạt động TMĐT theo đúng chủ trương và định hướng của Nhà nước.

Các mô hình tham gia đăng ký “Mô hình thương mại điện tử kiểu mẫu” bao gồm:

1. Doanh nghiệp có website TMĐT bán hàng, cung cấp dịch vụ.

2. Doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ TMĐT. (sàn giao dịch TMĐT, khuyến mãi trực tuyến, đấu giá trực tuyến).

3. Doanh nghiệp có website cung cấp dịch vụ thanh toán.

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển/chuyển phát nhanh.

Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản quy định chi tiết Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tham gia “Mô hình thương mại điện tử kiểu mẫu” trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2014. Hồ sơ đăng ký tham gia xin vui lòng gửi về: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Hà Nội – Số 331 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 04 6269 127204 6269 1272 trước ngày 10/06/2014.

Chi tiết nội dung văn bản hướng dẫn vui lòng xem tại đây.

Viết bình luận của bạn