Mời hội viên tham dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09/01/2021 16:08:11

Lễ ký này là một phần của Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. Tham gia Hội nghị và Lễ ký kết sẽ có lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện của nhiều cơ quan và Sở Công Thương trên cả nước.

Sau Lễ ký Thỏa thuận hợp tác, Bộ Công Thương sẽ chủ trì cuộc họp báo về Tuần Mua Sắm Trực Tuyến. Tuần Mua Sắm Trực Tuyến diễn ra vào giữa tháng 11/2011 là một chương trình lớn nhất cho tới nay nhằm phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử trên phạm vi cả nước. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, VECOM sẽ phối hợp với các Sở Công Thương trên cả nước tổ chức chương trình này.

Việc chọn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo về Tuần Mua Sắm Trực Tuyến có ý nghĩa thiết thực cho Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Thành phố, thể hiện vị thế to lớn của Thành phố Hồ Chí Minh trong sự phát triển thương mại điện tử trên cả nước.

Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, Lễ ký Thỏa thuận hợp tác và Họp báo diễn ra từ 8h00 – 11h30 ngày 30/9/2011 tại Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, quận I, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn phòng VECOM xin trân trọng thông báo và kính mời các hội viên tham dự. Đăng ký tham dự xin gửi về office@vecom.vn trước 16h00 ngày 29/9/2011.

Biên bản Thỏa thuận hợp tác phát triển thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Lễ ký Thỏa thuận và Họp báo Tuần Mua Sắm Trực Tuyến

 

Viết bình luận của bạn