Khảo sát đào tạo TMĐT trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Ngày đăng: 11/03/2022 14:43:00

Ấn tượng với sự chuyên nghiệp và những trao đổi cởi mở từ các thầy cô của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam rất mong muốn được hỗ trợ trường phát triển platform kết nối nhu cầu của doanh nghiệp với sinh viên về thực tập, việc làm.

Tham gia đoàn khảo sát tại trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có:
Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch VECOM, ông Nguyễn Thanh Hưng - hành viên Hội đồng Tư vấn về TMĐT và các thành viên VECOM.

Hiệp hội rất vinh dự được gặp gỡ Ts. Đàng Quang Vắng – Trưởng khoa Khoa Kinh tế cùng với các thầy cô trong Khoa, buổi trao đổi sáng nay về tình hình đào tạo Thương mại Điện tử của trường.

Là trường có nhiều ngành đào tạo liên hệ mật thiết với TMĐT và tự hào với chất lượng đầu vào cũng như tỷ lệ có việc sau khi ra trường của sinh viên, HCMUTE hy vọng được ký kết thoả thuận hợp tác MOU với VECOM trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, số liệu thực tế từ báo cáo kết quả đào tạo TMĐT của trường khiến VECOM càng thêm niềm tin và nhiệt huyết vào sứ mệnh phát triển đào tạo TMĐT tại các trường đại học ở Việt Nam.

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.

VECOM