Khảo sát đào tạo TMĐT Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ngày đăng: 11/03/2022 14:28:53

Ngày 03/3/2022, Hiệp hội Thương mại Điện tử Vietnam VECOM đã có buổi trao đổi sôi nổi hiệu quả cùng khoa Quản trị Kinh Doanh - Trường đại học Nguyễn Tất Thành trong sáng nay về những cải tiến cho chương trình giảng dạy đào tạo TMĐT cũng như hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên.

Tham gia đoàn khảo sát tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành có:
Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch VECOM, ông Nguyễn Thanh Hưng - hành viên Hội đồng Tư vấn về TMĐT và các thành viên VECOM.

Hiệp hội rất vinh dự được gặp gỡ Thầy Nhĩ – Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh Doanh cùng với các thầy cô trong Khoa, buổi trao đổi sáng nay về tình hình đào tạo Thương mại Điện tử của trường.

Bên cạnh đó, trường cũng đề xuất VECOM phối hợp tổ chức những buổi gặp gỡ trao đổi thông tin thực tiễn về TMĐT giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

VECOM cũng mong muốn được hợp tác với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm của trường để thực hiện những nghiên cứu Khoa học, điều tra thống kê tình hình thực tiễn TMĐT tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.

VECOM