Khảo sát đào tạo TMĐT trường Đại học Kinh Tế TP HCM

Ngày đăng: 11/03/2022 15:23:00

Đại học Kinh Tế TP HCM được thành lập từ sự hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP HCM (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP HCM (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP HCM, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP HCM. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP HCM tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhạy bén trong những thay đổi và nhu cầu của xã hội về công nghệ thông tin, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh không ngại mở rộng, phát triển những khoa đào tạo ứng dụng CNTT trong kinh doanh. 

Trong buổi gặp gỡ, trao đổi sáng nay, các thầy của khoa Công nghệ thông tin kinh doanh đã có những chia sẻ cởi mở về cấu trúc chương trình cũng như tình hình đào tạo TMĐT hiện tại của trường và có mong muốn được VECOM hỗ trợ kết nối, giới thiệu những chuyên gia có chuyên môn sâu về trường kết hợp cùng giảng dạy, giúp đỡ nâng cao mindset của sinh viên về TMĐT. 

Tham gia đoàn khảo sát tại trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có:
Ông Nguyễn Thanh Hưng - hành viên Hội đồng Tư vấn về TMĐT và các thành viên VECOM.

Hiệp hội rất vinh dự được gặp gỡ Ts. Thái Kim Phụng – Trưởng khoa Công nghệ thông tin kinh doanh cùng với các thầy cô trong Khoa, buổi trao đổi sáng nay về tình hình đào tạo Thương mại Điện tử của trường.

Là trường có điểm đầu vào khá cao, trường Đại học Kinh tế TP. HCM tự hào về chất lượng sinh viên ngành TMĐT sau khi ra trường, đảm bảo được tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành nghề đã học. VECOM và trường cũng hy vọng trong có thể mở rộng, nâng cao chỉ tiêu đào tạo hơn để đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.