Kết thúc chương trình VECOM Unitour phía Nam với trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG HCM

Ngày đăng: 11/03/2022 17:21:58

Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG, HCM - UIT hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng đáp ứng những yêu cầu trong thương mại trực tuyến.

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG HCM là mảnh ghép cuối cùng trong chương trình VECOM Unitour khu vực phía Nam.

Tham gia đoàn khảo sát tại trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG HCM có:

Ông Trần Văn Trọng - Tổng thư ký VECOM, Ông Đoàn Quốc Tâm - Trưởng ban hợp tác và cùng các thành viên của VECOM.

Hiệp hội rất vinh dự được gặp gỡ PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu Trưởng, cùng với các thầy cô trong Khoa Hệ thống thông tin, buổi trao đổi sáng nay về tình hình đào tạo Thương mại Điện tử của trường.

Đồng thời, tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào thương mại điện tử, mong muốn hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần tăng trưởng và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng VECOM.

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.