Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong Luật ban hành VBQPPL mới”

Ngày đăng: 09/01/2021 16:45:33

Cộng đồng doanh nghiệp và người dân có quyền tham gia ý kiến trong quá trình hình thành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến mình. Để việc tham gia đó được hiệu quả, thuận lợi, mang tính thực chất, Luật ban hành VBQPPL đang được sửa đổi để thay thế Luật hiện hành, trong đó có các quy định về quyền và cơ chế để các doanh nghiệp tham gia từ giai đoạn hình thành chính sách cho đến soạn thảo và thi hành các VBQPPL ở cấp trung ương và cả địa phương.

Để cơ chế tham gia đó được ghi nhận cụ thể và có tính khả thi cao, từ đó nâng cao chất lượng và sự thuận lợi của các VBQPPL đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật (tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình – PARAFF), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong Luật ban hành VBQPPL mới”.

VCCI trân trọng kính mời và rất mong sự có mặt và đóng góp ý kiến của đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tại Hội thảo. Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo vui lòng liên hệ về địa chỉ:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT:04 35742022-máy lẻ 355(chị Hồng)/ 35770632 (chị Hoa), Fax: 35771459

Email:thanhhoa@vcci.com.vn/ thanhhoa811@gmail.com

Về nội dung Dự thảo Luật ban hành VBQPPL mới và thư mời tham dự Hội thảo, vui lòng xem các file đính kèm:

Dự thảo Luật ban hành VBQPPL mới

Nội dung cơ bản của Dự thảo Luật ban hành VBQPPL mới

Thư mời tham dự Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong Luật ban hành VBQPPL mới” – VCCI

VECOM

Viết bình luận của bạn