Google chính thức trở thành Hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom)

Ngày đăng: 09/01/2021 16:17:17

Tại trụ sở của Văn phòng Hiệp hội, Vecom đã tiến hành Lễ kết nạp hội viên cho Google. Đồng thời, hai bên cùng nhau trao đổi về các hướng hợp tác sắp tới.

 

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Vecom trao giấy chứng nhận cho Google

Việc Google gia nhập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển thương mại điện tử Việt Nam và hội nhập quốc tế.

VECOM

Viết bình luận của bạn