YouTube tham gia lĩnh vực cho thuê phim

Ngày đăng: 09/01/2021 15:57:18

Trong một bài blog hôm thứ Tư, YouTube cho biết sẽ cho thuê 5 phim từ các liên hoan Sundance năm 2009 và 2010. Các phim này sẽ được cho thuê từ thứ Sáu tuần này đến ngày 31/1 – khi Liên hoan Phim kết thúc. Đây là một khởi đầu khá khiêm tốn đối với một trang web thuộc sở hữu của Google, nhưng dường như đó chỉ mới là bắt đầu. Ngoài 5 phim này, trong các tuần tiếp theo, YouTube sẽ cho thuê một bộ sưu tập nhỏ gồm video của các đối tác trong nhiều ngành khác nhau ở Mỹ, trong đó có ngành y tế và giáo dục. YouTube cũng sẽ mời một nhóm nhỏ các đối tác thuộc các ngành khác, ngoài những nhà làm phim độc lập để tham gia vào dự án mới này.

Công ty này cho biết việc làm phim có nội dung để cho thuê sẽ làm cho các đối tác của họ có thể kiểm soát việc phân phối sản phẩm – họ có thể quyết định giá cả và thời gian cho thuê. Lĩnh vực cho thuê phim có thể giúp cho YouTube một phương pháp mới để phát sinh lợi tức. Họ sẽ cạnh tranh với các dịch vụ cho thuê video trên Internet khác như Netflix, Apple iTunes và AmazonVOD.

Các phim từ Liên hoan Sundance mà YouTube sẽ cung cấp gồm phim “The Cove” năm 2009, phim “Bass Ackwards” và “One Too Many Mornings” năm 2010. YouTube cho biết họ sẽ tài trợ cho Liên hoan Sundance năm nay. Liên hoan này cũng có kênh riêng trên YouTube. Theo Google, phim chỉ cho thuê ở Mỹ và khách hàng phải có tài khoản thanh toán trên Google. Tuy nhiên, giá cả vẫn chưa được công bố. Google sẽ cung cấp thêm thông tin trên blog của họ.

Viết bình luận của bạn