Tập huấn TMĐT tại Định Hóa, Võ Nhai và TP Thái Nguyên

Ngày đăng: 09/01/2021 16:01:00

Định Hóa, Võ Nhai là những huyện, thị thuộc vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, cơ sở vật chất đặc biệt là máy móc công nghệ, mạng viễn thông, internet còn hạn chế tuy nhiên, khi tiếp cận, trao đổi về TMĐT các cán bộ tại đây nắm bắt khá nhanh, họ nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng TMĐT trong hoạt động công sở cũng như sản xuất kinh doanh. Các cơ quan hành chính địa phương bước đầu đã xây dựng được website công và trao đổi thông tin qua môi trường trực tuyến dù kỹ năng ứng dụng chưa cao. Nhận thức được tình hình thực tế đó, giảng viên Cục TMĐT và CNTT đã trình bày những bài học mang tính ứng dụng nhằm đáp ứng được phần nào nhu cầu của học viên.

Kết thúc khóa tập huấn, lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên và học viên đánh giá rất cao về tinh thần và chuyên môn giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở thay mặt cho Ban lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên gửi lời cảm ơn Cục TMĐT và CNTT đã tổ chức thành công 4 khóa học tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh và hi vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để triển khai 3 lớp còn lại theo Kế hoạch 2010 mà UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

Viết bình luận của bạn