Phiên họp lần thứ năm của Ban Chấp hành VECOM

Ngày đăng: 09/01/2021 16:53:00

Toàn cảnh phiên họp

 

Chánh Văn phòng VECOM Nguyễn Kỳ Minh đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014. Năm 2014, Hiệp hội tham gia tích cực vào việc tư vấn, phản biện các chính sách và pháp luật liên quan tới thương mại điện tử; phối hợp với các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo chuyên đề về thương mại điện tử; phối hợp cùng với Cục TMĐT và CNTT tổ chức thành công “Ngày Mua sắm trực tuyến – OnlineFriday”. Năm 2014 là năm thứ ba liên tiếp VECOM xây dựng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI 2014). Đây là năm đầu tiên EBI được xây dựng cho tất cả 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 với lưu ý cần phát huy những ưu điểm và rút kinh nghiệm những nhược điểm trong hoạt động năm 2015.

 

Ông Nguyễn Kỳ Minh – Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014

 

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng đại diện VECOM tại Tp.Hồ Chí Minh đã trình bày Kế hoạch công tác năm 2015. Trong năm 2015, VECOM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp để tư vấn, phản biện các chính sách và pháp luật liên quan tới thương mại điện tử. Đồng thời, Hiệp hội sẽ thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử dưới nhiều hình thức, bao gồm việc tổ chức các sự kiện chuyên đề về thương mại điện tử, tuyên truyền về an toàn thông tin trong giao dịch trực tuyến, triển khai tuyên truyền về thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông của Hiệp hội, tạp chí Thương gia và Thị trường… Nâng cấp Bản tin điện tử hàng tháng để cung cấp thông tin tốt hơn tới hội viên và các đối tượng quan tâm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Tổng thư ký ,Trưởng Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

 

trình bày Kế hoạch công tác năm 2015

Các hoạt động đào tạo tập huấn sẽ được VECOM quan tâm hơn thông qua các hình thức như phối hợp các trường đại học và cao đẳng đào tạo giảng viên thương mại điện tử, mở rộng hình thức đào tạo trực tuyến… VECOM phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức tổ chức một số chuỗi hội thảo về thương mại điện tử trên nền tảng di động. Năm 2015, các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa chỉ số Thương mại điện tử – EBI được đẩy mạnh trên website VECOM, tạp chí, truyền hình, tổ chức hội thảo tại các địa phương, tích cực vận động các địa phương tham gia khảo sát các doanh nghiệp. Chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến” sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô lớn hơn và phải mang lại hiệu quả cao hơn. Hiệp hội phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chuỗi các sự kiện về bảo vệ thông tin cá nhân trong mua sắm trực tuyến trên quy mô cả nước.

Ban Chấp hành nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch cũng như triển khai cần phải bám sát tình hình phát triển kinh tế thương mại chung của cả nước, năng lực thực tế của Hiệp hội cũng như sự ủng hộ của các hội viên, song song với những hoạt động nâng cao vị thế của Hiệp hội cần chú trọng tới hiệu quả của các hoạt động.

Ban Chấp hành đã thảo luận việc tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ III và giao Ban Thường trực chịu trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi mặt cho sự kiên quan trọng này. Dự kiến Đại hội toàn thể nhiệm kỳ III sẽ được tổ chức vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016.

Download Kế hoạch công tác 2015: Tại đây

Download Báo cáo tổng kết 2014: Tại đây

VECOM.

Viết bình luận của bạn