Tất cả tin tức

Phiên họp lần thứ năm của Ban Chấp hành VECOM

Phiên họp lần thứ năm của Ban Chấp hành VECOM

Toàn cảnh phiên họp   Chánh Văn phòng VECOM Nguyễn Kỳ Minh đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014. Năm 2014,...

Xem tiếp
Phiên họp lần thứ 3 của Ban Thường trực

Phiên họp lần thứ 3 của Ban Thường trực

Ban Thường trực đã đánh giá cao các công việc đã được triển khai liên quan tới việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI