Phiên họp lần thứ 3 của Ban Thường trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:20:00

Ban Thường trực đã đánh giá cao các công việc đã được triển khai liên quan tới việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử năm 2012. Ban Thường trực hoan nghênh nhiều hội viên đã tích cực tham gia, giúp đỡ Hiệp hội, từ nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tới vận động các đối tác truyền thông và điều tra khảo sát các doanh nghiệp. Ban Thường trực chỉ đạo phải triển khai thật nghiêm túc, khoa học hoạt động này, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan và các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại ở các địa phương.

 

 

Ban Thường trực bày tỏ sự quan tâm cao tới việc Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định mới về thương mại điện tử. Nghị định về Thương mại điện tử hiện hành được ban hành từ năm 2006. Do thương mại điện tử là một lĩnh vực mới và phát triển nhanh nên có một số hoạt động và hành vi có thể chưa được quy định trong nghị định này. Việc ban hành nghị định mới về thương mại điện tử sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử ở nước ta, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước cũng như hoạt động của Hiệp hội. Ban Thường trực kêu gọi các hội viên quan tâm tham gia, góp ý cho dự thảo Nghị định mới.

Ban Thường trực cũng cho chỉ đạo về việc quản lý hoạt động của các hội viên, yêu cầu các hội viên cần tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội và báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ. Về trường hợp Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến, Ban Thường trực đánh giá mô hình kinh doanh của công ty này chưa phải là một mô hình kinh doanh thương mại điện tử hiệu quả, có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội và làm giảm niềm tin của cộng đồng người dùng đối với thương mại điện tử. Trên cơ sở đề nghị của đa số các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực đã quyết định chấm dứt tư cách hội viên của công ty này.

Viết bình luận của bạn