Mời tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện từ 2017

Ngày đăng: 24-10-2017

Internet và sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh học… sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi toàn diện cách thức sản xuất, kinh doanh và cách sống trên toàn thế giới, tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu lao động trong tương lai. Tại đó những công việc mới liên quan tới internet, công nghệ sẽ phát triển, và ngược lại những ngành nghề lao động truyền thống ít hoặc không ứng dụng công nghệ sẽ phải thu hẹp.

Để bắt kịp và tận dụng với xu hướng, cần có sự chuẩn bị ngay từ hôm nay. Tại Việt Nam, những năm gần đây cùng với sự phát triển của internet, thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. TMĐT chính là những bước đầu để Việt Nam tiếp cận với Cách mạng 4.0 hiệu quả hơn.

Để triển khai TMĐT thành công, ngoài những yếu tố về công nghệ, vốn, … nguồn nhân lực là một vấn đề vô cùng quan trọng. Hiện nay Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, có tri thức, nhưng đang thiếu nhiều yếu tố như công cụ, kỹ năng và cơ hội để mạnh mẽ chuyển sang nền kinh tế 4.0.

 

 

Chương trình “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện tử” viết tắt là SV-Ecom, được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức với mong muốn là bước nền tảng để cung cấp cho Sinh viên các trường đại học đầy đủ các công cụ, kỹ năng, nguồn lực, cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và trở thành một lực lượng lao động cho nền kinh tế 4.0 đồng thời giải quyết tốt những vấn đề về chất lượng đào tạo và lượng sinh viên thất nghiệp hiện nay.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trân trọng kính mời đại diện quý đơn vị tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên Khởi nghiệp với Thương mại Điện tử 2017:

– Thời gian: 8h30 – 11h00, thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017.
– Địa điểm:  Hội trường tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

– website của chương trình: http://svecom.vn/

Kính đề nghị quý đơn vị xác nhận sự tham gia trước ngày 25/10/2017 tới địa chỉ email office@vecom.vn hoặc Chị Vũ Thị Đào (điện thoại: 0904.323.150)

VECOM

Viết bình luận của bạn