Tất cả tin tức

Chính thức phát động cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017

Chính thức phát động cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017

Khai hỏa cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017, thu hút 4000 sinh viên từ các trường Đại học,...

Xem tiếp
Mời tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện từ 2017

Mời tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện từ 2017

Internet và sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh học… sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay...

Xem tiếp
Dự án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp SV-ECOM 2017

Dự án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp SV-ECOM 2017

[Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017] Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức giao lưu hội viên quý II với...

Xem tiếp
Chính thức phát động cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017

Chính thức phát động cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017

Khai hỏa cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại Điện tử” năm 2017, thu hút 4000 sinh viên từ các trường Đại học,...

Xem tiếp
Mời tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện từ 2017

Mời tham dự Lễ phát động chương trình Sinh viên khởi nghiệp với Thương mại điện từ 2017

Internet và sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh học… sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI