Vpostcode – Địa chỉ số cho mọi nhà

Ngày đăng: 2020-07-28

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode sẽ được để phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, cho chính người dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Vpostcode sẽ là lời giải cho bài toán tối ưu cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc. “Dữ liệu địa chỉ là trọng tâm của Vpostcode. Các dữ liệu chính xác theo thời gian thực về tọa độ, thông tin thuộc tính về địa chỉ là yếu tố tiên quyết cho chuyển đổi số trong nhiều ngành” đại diện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết.

Hiện tại, Vietnam Post đã xây dựng web (https://vpostcode.vn/), ứng dụng (app) đa chức năng: Hiển thị bản đồ; Xem thông tin của một vị trí trên bản đồ; Tìm kiếm mã địa chỉ; Tìm đường; Đăng nhập; Tạo tài khoản; Tạo mã địa chỉ cho vị trí bất kỳ; Chức năng cho người dùng cá nhân: Khai báo, lưu thông tin địa chỉ; Tìm kiếm thông tin địa chỉ đã lưu, tìm kiếm thông tin địa chỉ trong 1 nhóm; Chia sẻ thông tin…; Chức năng dẫn đường (có trên mobile app), Hỗ trợ khách hàng trực tuyến, live chat, feedback.

Đối với cá nhân, nền tảng này cho phép đơn giản hóa lưu trữ địa chỉ: Mã địa chỉ dễ dàng để tạo, lưu trữ và chia sẻ, thuận tiện cho cuộc sống; Bảo mật thông tin cá nhân và người dân có thể nắm bắt, hiểu rõ và tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên thực tế.

Đối với cơ quan nhà nước, mã địa chỉ Vpostcode giúp: Quản lý được địa chỉ nhà dân (Thống kê, lưu trữ, cập nhật); Kết nối chính quyền với công dân, giải quyết các vấn đề về an ninh, an sinh xã hội, chính sách thuế…; Hỗ trợ người dân trong các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ y tế, các dịch vụ thiết yếu, phục vụ hoạt động của các tổ chức nhân đạo…

Đối với doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp bưu chính, logistics, thương mại điện tử: Góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ; Tạo ra các cơ hội kinh doanh các dịch vụ mới trên nền các dữ liệu về địa chỉ trên cơ sở ; Tối ưu hoạt động chuyển phát, giao hàng, tăng tính chính xác, giảm chuyển hoàn.

Với khả năng tích hợp các API mã địa chỉ vào cổng dịch vụ công, Vpostcode giúp người dân tra cứu thông tin địa chỉ từ danh sách địa chỉ đã có của Bưu điện Việt Nam, nhập mã địa chỉ sẽ đưa ra các thông tin về địa bàn hành chính (tỉnh, huyện, xã) được cung cấp thông qua các API của nền tảng Vpostcode và bản đồ số.

VECOM.

 Tags: