VIETNAMNAY hỗ trợ khảo sát trực tuyến Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2012

Ngày đăng: 09/01/2021 16:17:00

Công ty Cổ phần Thương mại điện tử VIETNAMNAY, đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện dành cho doanh nghiệp trên internet qua Cổng thương mại điện tử http://vietnamnay.com. Là một trong những hội viên tích cực của Hiệp hội, VIETNAMNAY đã chính thức hỗ trợ VECOM triển khai hoạt động khảo sát trực tuyến các doanh nghiệp trên Cổng thương mại điện tử http://vietnamnay.com do đơn vị vận hành.

Ngày 09/07/2012, đại diện VECOM và VIETNAMNAY đã có buổi họp bàn về hoạt động khảo sát trực tuyến tại Văn phòng của Hiệp hội. Hai bên đã nhất trí về phương thức khảo sát để đạt được kết quả tin cậy, chính xác nhất.

 

Đại diện của VECOM và VIETNAMNAY thảo luận về việc khảo sát trực tuyến phục vụ
Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử 2012

 

Với ưu thế về hạ tầng cơ sở và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên Cổng thương mại điện tử http://vietnamnay.com, VECOM tin tưởng VIETNAMNAY sẽ giúp đỡ một cách hiệu quả hoạt động khảo sát trực tuyến tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại nhiều doanh nghiệp, góp phần vào thành công của Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012.

Viết bình luận của bạn