Vietnam ICT Index 2011: Đà Nẵng dẫn đầu 3 năm liên tiếp

Ngày đăng: 09/01/2021 16:12:00

 

 

Hội thảo Vietnam ICT Insight nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tin học Việt Nam do HTHVN tổ chức dưới sự bảo trợ và phối hợp của BCĐQG về CNTT và Bộ Thông tin – truyền thông. Báo cáo chính tại Hội thảo đã công bố tổng quan tình hình phát triển CNTT của Việt Nam và kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index năm 2011 cho 4 nhóm đối tượng: khối các Bộ – Ngành, Tỉnh – Thành, Doanh nghiệp lớn và Ngân hàng thương mại.

Kết quả đánh giá chỉ số Vietnam ICT Index cho khối:

Các Tỉnh – Thành phố trực thuộc trung ương

xếp hạng chung như sau:

 

 

Để xem đầy đủ bảng xếp hạng này vui lòng tải về

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Xếp hạng chung:

 

Viết bình luận của bạn