VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI VÀ THƯƠNG MẠI SỐ

Ngày đăng: 01/03/2023 10:18:00

Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2022; là Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngoài công lập; hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và theo Giấy phép Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ theo số đăng kí A-2510 do bộ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Viện có tài khoản, logo và con dấu riêng do Bộ Công an Hà Nội cấp phép.

Với các cán bộ cốt cát là tiến sỹ, thạc sỹ, nhà báo lâu năm hoạt động trong nghề, Viện hoạt động trên các lĩnh vực Công nghệ giáo dục; Công nghệ Thông tin như:

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đánh giá, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.

- Biên soạn và xuất bản ấn phẩm khoa học về thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.Đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách trong lĩnh vực thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.

- Ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện các sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ lĩnh vực thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.

- Hợp tác, tìm kiếm, kết nối các đơn vị, cá nhân thực hiên các hợp đồng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đánh giá, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.

- Phối hợp với các nghiên cứu khác, các doanh nghiệp thực hiện các nghiên cứu, đào tạo, tổ chức các khóa học theo nhu cầu của xã hội.

- Cung cấp nhân lực có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn khoa học phục vụ các thử nghiệm, ứng dụng công nghệ AI và thương mại số.

- Tư vấn xây dựng hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số phục vụ thương mại.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai các dịch vụ thử nghiệm, ứng dụng công nghệ và thương mại số theo nhu cầu xã hội.

- Cung cấp các dịch vụ xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo nhu cầu xã hội.